พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เปิด 4 โครงการ “ศรีสุวรรณ” เตรียมร้อง “บิ๊กกรมข้าว”

โครงการลดต้นทุนปลูกข้าว 1.5 หมื่นล้าน

โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูงที่สุดกว่า 15,260 ล้านบาท โครงการนี้ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง โพสต์เฟซบุ๊กให้รายละเอียดว่า เคยตั้งข้อสังเกตในการประชุม กมธ.งบประมาณ 2566 ว่าเป็นงบที่เพิ่มมาแบบผิดปกติถึง 15,260 ล้านบาท โดยเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตรให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชน 5,000 แห่ง แห่งละ 3,000,000 บาท ทั้งๆ ที่ศูนย์ข้าวชุมชนในขณะนั้นมีเพียง 2,400 แห่ง และที่เข้มแข็งมีไม่ถึง 1,000 แห่ง

อย่างไรก็ตามโครงการนี้ “ถูกยกเลิก” และ โอนไปกระทรวงพาณิชย์สมทบกับเงินช่วยเหลือชาวนารายย่อยไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินรายละ 20 ไร่ ตามมติ ครม. เดือนพฤศจิกายนปี 2565 กรมการข้าวจึงจ่ายเงินจำนวนนี้ให้ ธ.ก.ส.ไปแจกชาวนา ตามมติ ครม.

ส่งเสริมเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว 2,000 ล้านบาท

โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวงบประมาณ 2,000 ล้านบาท ส่งเสริมให้ชาวนาทั่วประเทศเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจากกรมการข้าว เพื่อใช้เพาะปลูก และขยายพันธุ์ พบว่ากลางปี 2566 โครงการนี้เคยถูกร้องเรียนว่า มีการเบิกจ่ายเมล็ดพันธุ์เกินสิทธิที่เกษตรกรจะได้รับ ขณะที่เกษตรกรบางส่วนมีชื่อรับเมล็ดพันธุ์ “แต่กลับไม่ได้รับ” ขณะนั้นกรมการข้าวมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

ส่งเสริมลดต้นทุนผลิตข้าวรักษ์โลก 847 ล้านบาท

ช่วงเวลาใกล้เคียงกันมีอีกโครงการที่ถูกร้องเรียน คือ โครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model ซึ่งครม.อนุมัติ งบประมาณ 874 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับศูนย์ข้าวชุมชน 292 แห่งทั่วประเทศ

เพื่อปรับปรุงกระบวนการเพาะปลูกข้าว โดยใช้ระบบชีวมวล – ชีวภาพ – จุลินทรีย์แทนสารเคมี ส่งเสริมการทำนาแบบยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร ขณะนั้นผู้ร้องเรียนระบุว่ามีการนำชื่ออธิบดีกรมการข้าวไปแอบอ้างแสวงหาผลประโยชน์โดยให้ซื้อเครื่องจักรตามที่อธิบดีกำหนด ซึ่งอธิบดีก็ออกมา ยืนยันว่า “ไม่เป็นความจริง” พร้อมฝากคำเตือนไปยังประธานศูนย์ข้าวชุมชนว่าอย่าหลงเชื่อ และ ให้เกษตรกรเลือกซื้อเครื่องมือโดยคำนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นหลัก

ปรับปรุงผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว 1,256 ล้านบาท

โครงการสุดท้าย ที่นายศรีสุวรรณ บอกว่าจะร้องให้ตรวจสอบ คือ โครงการปรับปรุงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว งบประมาณ 1,256 ล้านบาท โดยร่วมกับศูนย์วิจัยข้าว 16 แห่ง จัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ปรับปรุงชั้นพันธุ์คัด-ชั้นพันธุ์หลัก และอาคารโรงคลุม พร้อมระบบจัดเรียงแบบอัตโนมัติจำนวน 31 รายการ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์หลัก ให้มีปริมาณเพียงพอในการขยายพันธุ์และจัดจำหน่าย

โครงการนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าเคยถูกร้องเรียนมาก่อน แต่ก็เป็น 1 ใน 4 โครงการที่นายศรีสุวรรณเตรียมยื่นให้ตรวจสอบ ก่อนที่ตัวเขาเองจะถูกดำเนินคดี

อ่าน : 

ฝ่ายกม.บิ๊กกรมข้าว มั่นใจหลักฐานแน่นมัด “กลุ่มศรีสุวรรณ”

ภรรยา “บิ๊กกรมการข้าว” อ้างถูกขู่รีดเงิน สู้ปกป้องศักดิ์ศรี

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More