พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ตั้ง 'วิเชียร ชุบไธสง' นายกสภาทนาย เป็นที่ปรึกษา ปธ.กมธ.คุ้มครองผู้บริโภค

ตั้ง ‘วิเชียร ชุบไธสง’ นายกสภาทนายความ เป็นที่ปรึกษา ปธ.กมธ.คุ้มครองผู้บริโภค ดูแลความเดือดร้อนประชาชน

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความ ในฐานะโฆษกสภาทนายความ เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร ได้ออกประกาศ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค โดยคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่และอำนาจ กระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภค

เพื่อให้การดำเนินกิจการของคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นไปด้วยความรอบคอบ และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์รอบด้่านจากผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความเชี่ยวชาญอันทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้แต่งตั้งนายวิเชียร ชุบไธสง เป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค โดยให้ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ มีหน้าที่ ในการให้คำปรึกษา เสนอความเห็นทางกฎหมาย และสรุปประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ต่อประธานคณะกรรมาธิการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานคณะกรรมาธิการมอบหมาย

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More