พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'สุริยะ' ลงพื้นที่สนามบิน 'สุวรรณภูมิ' เร่งแก้ไขปัญหาการบริการ หวังติด Top 20 โลก

‘สุริยะ’ ลงพื้นที่สนามบิน ‘สุวรรณภูมิ’ เช็กงานบริการช่วงตรุษจีน จี้ ทสภ. เร่งแก้ไขปัญหาการบริการ ไต่อันดับให้ขึ้นมาติด 1 ใน 20 ของโลก เตรียมเปิดรันเวย์ 3 รับเที่ยวบินได้เพิ่มเป็น 94 ไฟลต์/ชม.

10 ก.พ. 2567 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(ทสภ.) สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้เดินทางมาตรวจติดตามการให้บริการผู้โดยสารช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 67 ระหว่างวันที่ 4-16 ก.พ.67 และการแก้ไขปัญหาความหนาแน่นในการรอคิวตรวจหนังสือเดินทาง ซึ่งปัจจุบันมีผู้โดยสารเดินทางเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะหลังจากเริ่มมาตรการ Visa Free มีเที่ยวบินขาเข้าสูงถึง 1,040 เที่ยวต่อวัน เป็นตัวเลขที่อยู่ในระดับสูง มั่นใจว่าประเทศไทยจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สุริยะ กล่าวต่อว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดเหตุขัดข้อง และให้ใช้เทคโนโลยีทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ รองรับและสนับสนุนนโยบายการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของรัฐบาล พร้อมกันนี้ให้ทาง ตม.2 เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ให้บริการจุดตรวจคนเข้าเมืองทุกช่องบริการให้เพียงพอในการรองรับการใช้บริการผู้โดยสารในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยได้เสริมเจ้าหน้าที่เวรปฏิบัติงานนอกเวลา และให้เจ้าหน้าที่ ตม. จากจังหวัดต่างๆ เข้ามาช่วยปฏิบัติงานที่ ทสภ. รวมถึงยังได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกหน่วยปฏิบัติงานมาเป็นเจ้าหน้าที่ ตม.2 กว่า 60 นาย นอกจากนี้ ตม.2 ได้มีการบรรจุเจ้าหน้าที่ใหม่แล้ว 200 อัตรา ขณะนี้อยู่ในระหว่างการอบรมภาคทฤษฎี คาดว่าจะเริ่มปฏิบัติงานได้จริงตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.นี้ และมีแผนขอบรรจุอัตรากำลังเพิ่มอีก 400 อัตรา รวมเป็น 600 อัตราในอนาคต

สุริยะ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันให้ตรวจสอบความพร้อมของช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic channels) โดยวางมาตรการในการป้องกันการขัดข้องของระบบ Biometric พร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของระบบตลอด 24 ชั่วโมง(ชม.) รวมถึงได้เปลี่ยนเครื่องลูกข่ายหน้าช่องตรวจทุกช่องทั้งขาเข้า ขาออก ทำให้ระบบการทำงานดีขึ้น และในระยะยาวทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) จะจัดหาระบบใหม่ทดแทนเป็นระบบเดียว คือ ระบบ TIS (Thailand Immigration System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจลงตรา ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สุริยะ กล่าวด้วยว่า ทสภ. เตรียมเปิดใช้งานทางวิ่ง(รันเวย์) เส้นที่ 3 ในเดือน ก.ค.นี้ จะเพิ่มศักยภาพในการรองรับเที่ยวบินของ ทสภ. จากเดิม 67 เที่ยวบิน/ชั่วโมง เป็น 94 เที่ยวบิน/ชั่วโมง สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ตามแผนยกระดับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินภูมิภาค(Aviation Upgrade) ของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการบินของภูมิภาค ทั้งนี้ในช่วง 20 ปีก่อน ทสภ. ติดอันดับ 7 ของโลก แต่ปัจจุบันตกไปอยู่อันดับที่ 76 สาเหตุมาจากการถดถอยของการให้บริการ จึงให้เร่งปรับปรุงแก้ไข ให้ ทสภ. ติด 1 ใน 20 ของโลกให้ได้

สุริยะ กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีสายการบินหลายสายย้ายไปให้บริการที่อาคารเทียบเครื่องบินรอง หลังที่ 1 (SAT 1) เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันมีเที่ยวบินเฉลี่ยต่อวันกว่า 86 เที่ยวบิน ถือเป็นเรื่องที่ดี คาดว่าภายในสิ้นเดือน ก.พ.67 จะมีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้นเป็น 112 เที่ยวบิน และมีสายการบินมาใช้บริการเพิ่มขี้นเป็น 16 สายการบินจากเดิม 13 สายการบิน

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More