พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง” วืดนั่งเก้าอี้ ป.ป.ช. เหตุขาดคุณสมบัติ

วันนี้ (19 ก.พ.2567) พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) สามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ป.ป.ช.ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งให้ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติจะให้ความเห็นชอบหรือไม่

โดยเป็นการประชุมลับใช้เวลานาน เกือบ 4 ชั่วโมง ที่ประชุมถกเถียงปัญหาขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็น ป.ป.ช.ของ พล.ต.ท.ธิติ อย่างเข้มข้น เพราะมาตรา 9 วรรค 2 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ระบุว่า ต้องรับราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าไม่น้อยกว่า 5 ปี

แต่ตำแหน่ง ผบช.น.ที่ พล.ต.ท. ธิติ ดำรงตำแหน่งนั้น สว.หลายคนเห็นว่า ไม่สามารถเทียบเท่าได้กับตำแหน่งอธิบดี แม้จะอ้าง พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ.2562 และระเบียบคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ว่า ด้วยหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ.2563 ให้ตำแหน่ง ผบช.น. สามารถเทียบเท่าอธิบดีได้นั้น แต่ สว.หลายคนเห็นว่า พ.ร.บ.และระเบียบ ก.ตร.ดังกล่าวใช้บังคับแค่หน่วยงานตำรวจหรือทหาร ไม่ครอบคลุมถึงองค์กรอิสระ

หลังเสร็จสิ้นการประชุมลับและลงคะแนนลับ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจงผลการลงคะแนนว่า ที่ประชุมลงมติไม่เห็นชอบ พล.ต.ท.ธิติ ดำรงตำแหน่ง ป.ป.ช.ด้วยคะแนน 88 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 80 เสียง ไม่ออกเสียง 30 เสียง ถือว่า พล.ต.ท.ฐิติ ไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา เพราะได้คะแนนเสียงเห็นชอบน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน สว.ที่มีอยู่หรือ 125 เสียง

อ่านข่าวอื่น ๆ

ข่าวลือหรือโยนหินถามทาง ปรับ ครม. “ประวิตร” นั่งแทน “พัชรวาท”

ห้องสอบสวนเด็ก เมื่อกระบวนการยุติธรรมต้องการ “ข้อเท็จจริงจากเด็ก” มากกว่าการตีตรา

ยังไม่จบคดี ม.112 อัยการนัด “ทักษิณ” 10 เม.ย.นี้

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More