พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“ชูศักดิ์” เผย นัดถกข้อสรุป “เป้าหมาย” นิรโทษกรรม 22 ก.พ.นี้

วันนี้ (19 ก.พ.2567) นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส. พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางตรา พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เปิดเผยถึงการประชุมครั้งที่ผ่านมาว่า ได้รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจาก รศ.โคทม อารียา ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ภูมิ มูลศิลป์ นักวิชาการสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการทำนิรโทษกรรมและเรื่องความปรองดอง ของนายเทอดพงษ์ ไชยนันท์ ที่มาแจ้งต่อกรรมาธิการซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ทำให้ได้รับรู้ข้อเสนอต่าง ๆ รวมถึงแนวทางการศึกษาในอดีต

อ่านข่าว : “ชูศักดิ์” นั่ง ปธ.กมธ.วิสามัญศึกษา กม.นิรโทษกรรม 

ทั้งนี้ กรรมาธิการเห็นตรงกันว่า จะต้องพิจารณาจากเป้าหมายของการนิรโทษกรรมว่า ต้องการอะไร ซึ่งในการประชุมวันที่ 22 ก.พ.นี้ โดยจะมีการพูดคุยกันให้กรรมการแต่ละคนพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับเป้าหมายและนำมาแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อนำไปสู่การศึกษาการยกร่างกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

หากเป้าหมายชัด วัตถุประสงค์ชัดว่า เราต้องการทำนิรโทษกรรมครั้งนี้เพื่ออะไรบ้าง 1 2 3 4 เพื่อที่จะทำให้การศึกษาแนวทางเป็นไปด้วยความราบรื่น 

นายชูศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อศึกษาเป้าหมายแล้วเสร็จจะต้องพิจารณาว่า ท้ายที่สุดกรรมาธิการคิดอย่างไร เช่น 1.การพิจารณาว่า การนิรโทษกรรมครั้งนี้ รวมคดีใดบ้าง 2.เมื่อคุยเป้าหมายแล้วได้ข้อสรุปว่าจะมีการยกร่างกฎหมายทันทีซึ่งจะมี 2 รูปแบบในการดำเนินการ ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป

นายชูศักดิ์ ยังกล่าวว่า นักวิชาการยังกล่าวถึงข้อห่วงใย ข้อสังเกต การเดินหน้านิรโทษกรรมกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการดำเนินการเรื่องนิรโทษกรรม ขณะเดียวกันสิ่งสำคัญในอดีตที่ยังไม่เคยดำเนินการแต่เป็นข้อเสนอมีข้อคิดเห็นร่วมกันว่า จะต้องหยิบยกมาหารือ เช่น ในอดีตที่ผ่านมามีหลักวิชาการจัดทำเป็นรายงานว่า การนิรโทษกรรมการสร้างความปรองดองทุกฝ่ายต้องยอมรับผิดก่อนและให้อภัยซึ่งกันและกันและให้สัญญาว่าจะไม่ทำเช่นนี้อีกซึ่งการหารือครั้งนี้จำเป็นที่ต้องหยิบยกมาพิจารณา เนื่องจากในอดีตมีการคิดไว้แต่ยังไม่ได้ทำ

อ่านข่าว : “ก้าวไกล” ยันนิรโทษกรรม ต้องรวม ม. 112 ด้วย 

นายชูศักดิ์ยังกล่าวว่า การนิรโทษกรรมยังไม่ได้ข้อสรุปว่า จะนิรโทษกรรมเฉพาะประชาชนหรือครอบคลุมคดีของนักการเมืองด้วย เรายอมรับว่า มีความเป็นไปได้ที่จะนิรโทษกรรมครอบคลุมทุกฝ่ายว่าควรจะเป็นอย่างไร และยังไม่ชัดว่าจะ นิรโทษกรรมคดี ม.112 ของนายทักษิณ ชินวัตร ด้วยหรือไม่

นอกจากนี้ นายนิกร จำนง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการนิรโทษกรรม เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง รศ.โคทม และ รศ.ภูมิ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการฯ และมีการหารือเรื่องตั้งที่ปรึกษาเท่าที่จำเป็น และในการประชุมครั้งต่อไปจะหารือเรื่องของขอบเขตการนิรโทษมีเพียงใดและครอบคลุมกลุ่มบุคคลในการกระทำในช่วงใด เพื่อกำหนดแนวทางในการทำภารกิจ

อ่านข่าวอื่น ๆ 

สภาฯ เห็นชอบตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษา กม.นิรโทษกรรม  

ภาค ปชช.ตั้งเป้า 10,000 รายชื่อยื่นร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม  

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More