พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'ชลน่าน' สั่ง อย.ปรับระบบบริการครั้งใหญ่ ลดขั้นตอนการขออนุญาต-ยกระดับศูนย์ OSSC

‘หมอชลน่าน’ สั่ง อย.ปรับระบบบริการครั้งใหญ่ ลดขั้นตอนการขออนุญาตลงครึ่งหนึ่ง ยกระดับศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service ) เร่งทุกเรื่องรวดเร็ว และง่ายขึ้น

ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมือง กล่าวถึงการปรับระบบการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ว่า หลังจากที่นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน มีบัญชาให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ไปเร่งรัด ดำเนินการให้การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของ อย.มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถส่งออก และจำหน่ายในต่างประเทศได้มากขึ้นนั้น 

โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สาธารณสุข ได้สั่งการให้ นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ไปเร่งรัดดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยด่วนที่สุด 

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการโดย ปรับระบบการให้บริการของศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ หรือศูนย์ One Stop Servicce (OSSC) ให้มีศักยภาพมากขึ้นด้วยการให้บริการด้วยระบบการทำงานแบบดิจิทัล ลดขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต ให้รวดเร็ว เข้าถึงว่าย สะดวก มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มระบบให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการขอขึ้นทะเบียนด้วย นอกจากนี้ ยังได้ปรับทุกกระบวนงานในคู่มือประชาชน ลดขั้นตอนต่างๆลงร้อยละ50 หรือประมาณครึ่งหนึ่ง 

ตรีชฎา กล่าวด้วยว่า รัฐบาลโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มุ่งมั่นพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ขณะเดียวกันยังได้ดำเนินมาตรการสนับสนุนภาคธุรกิจในทุกระดับ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้าอย่างเข้มแข็ง

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More