พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“คลัง” เร่ง “รัฐวิสาหกิจ” ทำแผนงบลงทุนเติมเงินลงระบบก่อน มี.ค.นี้

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2567 ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการ รมว.คลัง สัมภาษณ์ถึงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจว่า กระทรวงการคลังเห็นถึงความจำเป็นของการเติมเม็ดเงินลงสู่ระบบในช่วงที่งบปี 2567 ล่าช้า ซึ่งประเทศขาดแรงผลักทางการคลัง โดยรัฐวิสาหกิจเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ เพราะมีกรอบงบลงทุนถึงกว่า 240,000 ล้านบาท กระทรวงการคลังจึงออกมาตรการให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการ ดังนี้

ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการ รมว.คลัง

ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการ รมว.คลัง

  1. กำหนดเป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 และให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้รัฐวิสาหกิจพิจารณากำหนดเป้าหมายดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
  2. ให้รัฐวิสาหกิจเร่งรัดการลงทุนที่ลงนามในสัญญาแล้ว รวมถึงเร่งลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.2567 สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินงบประมาณในการลงทุน ให้เตรียมความพร้อมเพื่อให้ลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
  3. ให้รัฐวิสาหกิจปรับแผนการเบิกจ่าย โดยเพิ่มการเบิกจ่ายในช่วงเดือน ม.ค.- มิ.ย.2567 (Front-Loaded) และหลีกเลี่ยงการกระจุกตัวของเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสสุดท้าย
  4. ให้รัฐวิสาหกิจปีปฏิทินปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี 2567 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณที่ยังปรับปรุงไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.2567

อ่านข่าวอื่น : 

ม็อบชาวนาเตรียมบุกเมืองหลวง ร้อง รบ.อินเดียพยุงราคา 23 ผลผลิต

สถาบันวัคซีน ยัน วัคซีนโควิด mRNA ไม่ก่อลิ่มเลือดขาว

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More