พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ย้อน 13 ปี คาดการณ์ GDP จาก 3 หน่วยงาน เข้าเป้า หรือ วืด

‘วอยซ์’ ชวนย้อนดูตัวเลขทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางตัวของการผกผันที่ผลต่อการเติบโต ที่มีทั้งผลลัพธ์ตลอดปีและรายไตรมาสให้ได้รับชม

หน่วยงานสำคัญที่จะพยายกรณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีอยู่ 3 หน่วยงานหลัก คือ 

 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
 • สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือที่เรียกกันสั้นๆ สภาพัฒน์
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง 

หลังวิวาทะเศรษฐกิจไทย ‘วิกฤต’ หรือไม่ ระหว่างรัฐบาลและเทคโนแครตอย่าง ธปท. เราลองย้อนดูการพยากรณ์การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ย้อนหลัง 13 ปี (2554-2566) พบว่า ตัวเลขคาดการณ์ตอนต้นปีนั้นสูงกว่าเป็นความเป็นจริงตอนปลายปีเสมอ บางปีเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ และตลอดทศวรรษที่ผ่านมา GDP ไทยเติบโตเฉลี่ยเพียง 1.9 เท่านั้น ทั้งที่ดูตัวเลขเฉลี่ยจากที่ ธปท.คาดการณ์จะอยู่ที่ 3.7

429107176_770608967856372_5304523598049376180_n.jpeg

สาเหตุอย่างที่ทราบกันดีว่าระบบเศรษฐกิจมีหลายปัจจัยเชื่อมโยงกัน หลายอย่างมีความผันผวน ควบคุมไม่ได้และยากจะคาดเดา ทั้งความขัดแย้งทางการเมือง, สงคราม, นโยบายของประเทศมหาอำนาจ, โรคระบาด, ภัยพิบัติ หรือกระทั่งการรัฐประหาร 

ปี 2554 GDP 0.1 % (วิกฤตน้ำท่วมใหญ่)
 • ธปท.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 4.1 %
 • สศช.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 3.5-4.5 % 
 • สศค.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 4-5 %

การเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างปี

ไตรมาส 1/54  + 3 %

ไตรมาส 2/54   + 2.6 %

ไตรมาส 3/54  +  3.5  %

ไตรมาส 4/54  – 2.8  %

ปี 2555 GDP 6.4 % 
 • ธปท.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 4.9 %
 • สศช.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 5.5-6.5 % 
 • สศค.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 5 %

การเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างปี

ไตรมาส 1/ 55 / + 0.3 %

ไตรมาส 2 / 55 /  + 4.2 %

ไตรมาส 3 / 55 / +  3.0  %

ไตรมาส 4 / 55 / + 10.7  %

ปี 2556 GDP 2.9 % 
 • ธปท.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 4.9 %
 • สศช.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 4.5-5.5 % 
 • สศค.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 5.3 %

การเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างปี

ไตรมาส 1/ 56 / + 5.3 %

ไตรมาส 2 / 56 /  + 2.8 %

ไตรมาส 3 / 56 / +  2.7  %

ไตรมาส 4 / 56 / + 1.6  %

ปี 2557 GDP 0.7 % (วิกฤตทางการเมือง)
 • ธปท.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 2.7 %
 • สศช.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 1.5-2.5 % 
 • สศค.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 2.1-3.1 %

การเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างปี

ไตรมาส 1/ 57 / – 0.6 %

ไตรมาส 2 / 57 /  + 0.4 %

ไตรมาส 3 / 57 / +  0.6  %

ไตรมาส 4  / 57 / +  2.3  %

ปี 2558 GDP 2.8  % 
 • ธปท.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต  4 %
 • สศช.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 3.5-4.5  % 
 • สศค.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต  4.1 %

การเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างปี

ไตรมาส 1/ 58 / + 3 %

ไตรมาส 2 / 58 /  + 2.8 %

ไตรมาส 3 / 58 / +  2.9  %

ไตรมาส 4  / 58 / +  2.8  %

ปี 2559 GDP 3.2  % 
 • ธปท.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต  3.5 %
 • สศช.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 2.8-3.8  % 
 • สศค.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต  3.2-4.2 %

การเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างปี

ไตรมาส 1/ 59 / + 3.2 %

ไตรมาส 2 / 59 /  + 3.5 %3

ไตรมาส 3 / 59 / +  3.2  %

ไตรมาส 4  / 59 / +  3.0  %

ปี 2560 GDP 3.9  % 
 • ธปท.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต  3.5 %
 • สศช.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต  3.0-4.0 %  
 • สศค.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 3.3-3.9  %

การเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างปี

ไตรมาส 1/ 60  / + 3.3 %

ไตรมาส 2 / 60  /  + 3.7 %3

ไตรมาส 3 / 60  / +  4.3  %

ไตรมาส 4  / 60  / +  4.0  %

ปี 2561 GDP 4.1  % 
 • ธปท.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 4 %
 • สศช.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต  3.6-4.6 %  
 • สศค.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต  3.7-4.7  %

การเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างปี

ไตรมาส 1/ 61  / + 4.8 %

ไตรมาส 2 / 61  /  + 4.6 %3

ไตรมาส 3 / 61  / +  3.3  %

ไตรมาส 4  / 61  / +  4.0  %

ปี 2562 GDP 2.4 % 
 • ธปท.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 4 %
 • สศช.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 3.5-4.5 % 
 • สศค.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 3.8 %

การเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างปี

ไตรมาส 1/ 62 / + 2.8 %

ไตรมาส 2 / 62 /  + 2.3 %

ไตรมาส 3 / 62 / +  2.4  %

ไตรมาส 4  / 62 / +  2.4  %

ปี 2563 GDP  -6.1% (โควิด19)
 • ธปท.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 2.8% 
 • สศช.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต  2.7-3.7% 
 • สศค.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต  3.3%

การเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างปี

ไตรมาส 1/ 63 / – 1.8 %

ไตรมาส 2 / 63 /  – 12.2 %

ไตรมาส 3 / 63 / – 6.4 %

ไตรมาส 4 / 63 / – 4.2 %

ปี 2564 GDP 1.6 %  (โควิด19)
 • ธปท.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 3 % 
 • สศช.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 2.5-3.5 %
 • สศค.คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 2.8 % 

การเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างปี

ไตรมาส 1/ 64 / – 2.6 %

ไตรมาส 2 / 64 / +7.5 %

ไตรมาส 3 / 64 / – 3 %

ไตรมาส 4 / 64 / – 1.9 %

ปี 2565 GDP 2.6% 
 • ธปท. คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 3.4 %
 • สคช. คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 3.5-4.5 %
 • สศค. คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 4 %

การเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างปี

ไตรมาส 1/ 65 / + 2.2 %

ไตรมาส 2 / 65 / + 2.5 %

ไตรมาส 3 / 65 / + 1.5 % 

ไตรมาส 4 / 65 / + 1.4 %

ปี 2566 GDP 1.9 %
 • ธปท. คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 3.8 %
 • สคช. คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 2-4 %
 • สศค. คาดการณ์ทั้งปี GDP โต 3.6  %

การเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างปี

ไตรมาส 1/ 66 / + 2.7 %

ไตรมาส 2 / 66 / + 1.8 %

ไตรมาส 3 / 66 / + 1.5 % 

ไตรมาส 4 / 66 / + 1.7 %

ปี 67 จีดีพี ?
 • ธปท. คาดจีดีพีปี 67 ขยายตัว ?
 • สคช. คาดจีดีพีปี 67 ขยายตัว 2.2-3.2 %
 • สศค. คาดจีดีพีปี 67 ขยายตัว 2.3-3.3  %
ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More