พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ปิดอบรมหลักสูตรอัยการจังหวัดรุ่นที่ 45 พร้อมส่งปฏิบัติหน้าที่ทั่วประเทศ

‘ไพรัช’ รอง อสส. เป็นปธ.พิธีปิดอบรมหลักสูตรอัยการจังหวัดรุ่นที่ 45 เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่อัยการจังหวัดทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง หลักสูตร อัยการจังหวัด รุ่นที่ 45 (พ.ศ. 2567) โดยมี สุรจิต พัฒนสาร รองอัยการสูงสุด นางกอร์ปกุล วินิจนัยภาค ผู้ตรวจการอัยการ

โกวิท ศรีไพโรจน์ อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ นางสมศิริ ชำนาญชานันท์ รองอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ นายยศวัจน์ ผาติธีรวิทย์ อัยการพิเศษฝ่ายฝึกอบรม และนายทีปกร โกมลพันธ์พร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา

ภายหลังเสร็จพิธีปิดแล้ว อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ ได้เปิดเผยว่า หลักสูตร นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง อัยการจังหวัด รุ่นที่ 45 (พ.ศ. 2567) เป็นหลักสูตรที่ประทับใจที่สุดหลักสูตรหนึ่งของสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ เนื่องจากผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านซึ่งล้วนแต่เป็นว่าที่อัยการจังหวัดของทุกจังหวัดทั่วประเทศ และบรรดาภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมอบรมต่างช่วยเหลือ สนับสนุน และสร้างความสามัคคีในการเรียนรู้กันได้เป็นอย่างดี ซึ่งต้องขอขอบคุณในความตั้งใจ 

สำหรับหลักสูตร อัยการจังหวัด รุ่นที่ 45 (พ.ศ. 2567) นั้น ประกอบไปด้วย ข้าราชการอัยการ จำนวน 80 คน ข้าราชการจากหน่วยงานอื่น จำนวน 3 คน และบุคคลภายนอกที่อัยการสูงสุดเห็นชอบให้เข้ารับการอบรม จำนวน 10 คน อาทิ นายเศรณี ชาญวีรกูล ,นายเนติพงศ์ โฆมานะสิน ,นางสาวอมาวรินทร์ อินทรีย์สุข ,นายอนุสิษฐ์ บุญทศ ,นายมติชน ชูทับทิม และนายอภิชน จันทรเสน มีระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 25

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More