พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'เพื่อไทย' ค้านติดภาพเตือนบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มองควรหาจุดสมดุลที่เหมาะสม

‘เพื่อไทย’ ไม่เห็นด้วย ร่างประกาศควบคุมแอลกอฮอลฯ แปะคำเตือน-พิษภัยบนฉลาก ชี้ควรหาจุดสมดุล ส่งเสริมศักยภาพชุมชน สอดคล้องแนวคิดสุราประชาชน เผยร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองชาติพันธุ์ ฉบับ ครม.-ภาคประชาชน เข้าสภาฯ พรุ่งนี้

วันที่ 27 ก.พ. ที่พรรคเพื่อไทย ดนุพร ปุณณกันต์ สส.แบบบัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่าพรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือน สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า พ.ศ. … ที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกรมควบคุมโรค อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์ระบบกลางของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ่วมกับสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ 12-29 ก.พ. 2567 มีสาระสำคัญ 8 ด้าน 

สำหรับสาระสำคัญในข้อ 3, 4 และ 5 คือ กำหนดให้มีข้อความคำเตือนถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บนภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งให้จัดทำเป็นรูปภาพ 4 สี 9 แบบ สับเปลี่ยนกันไปตามลำดับในอัตรา 1 แบบ ต่อ 1,000 ภาชนะบรรจุและหีบห่อบรรจุ ซึ่งเป็นไปในลักษณะเหมือนรูปผลกระทบบนซองบุหรี่ 

“พรรคเพื่อไทยเข้าใจในเจตนารมณ์ที่จะควบคุมการเข้าถึงแอลกอฮอล์ในเด็กและแอลกอฮอล์เป็นอย่างดี จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาหลักเกณฑ์ภายใต้จุดสมดุลที่เหมาะสม ระหว่างการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยและคุ้มครองเด็ก และเยาวชน ในการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขณะเดียวกันก็ควรเป็นไปเพื่อปลดปล่อยศักยภาพของชุมชน ส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอี ในการสร้างรายได้ ขยายโอกาส นำรายได้เข้าสู่ประเทศด้วย สอดคล้องกับนโยบายสุราประชาชน ซึ่งเป็นแนวทางของพรรคเพื่อไทย ที่สืบทอดมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทย” ดนุพร กล่าว

ด้าน จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีความยินดีที่การกระชุมสภาผู้แทนราษฎร พรุ่งนี้ (28 ก.พ.) มีวาระด่วนที่บรรจุในระเบียบวาระ 2 วาระ คือ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ได้เสนอ และ ครม.รับร่าง ซึ่งจะมีการโหวตรับหลักการในวาระที่ 1 ซึ่งมีร่างในทำนองเดียวกันอีก 3 ร่าง ซึ่งรวมถึงร่างของพรรคเพื่อไทยด้วย โดยจะได้พิจารณาอภิปรายเเละลงมติในวาระที่หนึ่งในวันพรุ่งนี้ เพื่อพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ในการปรับเเก้ในวาระที่ 2เเละ 3 เพื่อนำไปสู่การออกกฎหมายต่อไป

“พรรคเพื่อไทยมองว่า ร่างกฎหมายชาติพันธุ์ของพรรคเพื่อไทย และของรัฐบาล จะเป็นกลไกในการส่งเสริมคุ้มครองพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ เพียงเเต่การร่างกฎหมายต้องมีกระบวนการรอบคอบ เเละการยกร่างที่สมบูรณ์ ไม่ให้มีปัญหาในทางปฏิบัติของส่วนราชการ ซึ่งเห็นควรใช้ร่างกฎหมายของรัฐบาลเป็นร่างหลักที่ยกร่างโดย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ภายใต้การกำกับดูเเลของกระทรวงวัฒนธรรม” จิรวัฒน์ กล่าว

จิรวัฒน์ กล่าวอีกว่า พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคหนึ่งในรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกกลุ่มรวมถึงพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งเเม้จะมีกลไกรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล รวมถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เเละการไม่เลือกปฏิบัติ เเต่การมีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ อันจะเป็นกลไกในการคุ้มครองที่สามารถนำไปสู่การปฎิบัติได้จริง

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More