พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'มณเฑียร บุญตัน' ถึงแก่อนิจกรรม อดีตประธานสมาคมคนตาบอด-สว.เสียงส่วนน้อย

อดีตประธานสมาคมคนตาบอดและอีกหลายสมาคม ผู้เคยดำรงตำแหน่ง สว.หลายสมัย และเคยเป็น สนช. รวมทั้งโหวตสวนเพื่อน สว.ในช่วงที่ผ่านมา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แจ้งข้อความผ่านไลน์กลุ่มสื่อมวลชนประจำรัฐสภา ถึงกรณีการจากไปของ นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ว่า แจ้งเพื่อทราบเบื้องต้น ท่านมณเฑียร บุณตัน ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว อยู่ระหว่างรอรายละเอียดจากเจ้าภาพ หากได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป

มณเฑียร เป็นนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2541 ต่อมาในปี 2551 ได้รับแต่งตั้งเป็น สว. จากการสรรหา ปี 2554 ได้รับแต่งตั้งเป็น สว.จากการสรรหา ปี 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ล่าสุดปี 2562 ได้รับการแต่งตั้งเป็น สว.จนถึงปัจจุบัน

มณเฑียรเป็น สว.เสียงข้างน้อยที่โหวตเห็นชอบร่างกฎหมาย ‘ปิดสวิตซ์ สว.’ ตัดอำนาจเลือกนายกฯ เมื่อปี 2564 และต่อมาปี 2566 เขายังเป็น สว.เสียงส่วนน้อยที่ยืนยันโหวตนายกฯ ตามเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร

สว.มณเฑียรเกิดเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2508 เป็นชาวอ.สูงเม่น จ.แพร่ พิการทางสายตาแต่กำเนิด โดยประวัติเคยดำรงตำแหน่งหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิคนพิการ

  • นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
  • รองประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
  • กรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ แห่งสหประชาชาติ (UN-Committee Convention on the Rights of Persons with Disabilities-CRPD) วาระปี พ.ศ.2556-2559
  • กรรมการมูลนิธิราชสุดา ในพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • กรรมการมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • กรรมการบริหารสหภาพคนตาบอดโลก (World Blind Union)
ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More