พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'ธีรรัตน์' ติดอาวุธดิจิทัลเยาวชน รู้ทันภัยออนไลน์-สร้างอาชีพด้วย Soft power

‘ธีรรัตน์’ ติดอาวุธดิจิทัลเยาวชน รู้ทันภัยออนไลน์ เตรียมพร้อมสร้างอาชีพด้วย Soft power

ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ สส.กทม. และกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร จัดเวทีสัมมนา “Empowering Young People to Lead the Digital Society” ครั้งที่ 1 เพื่อให้ความรู้กับเยาวชนและประชาชน ต่อสถานการณ์ดิจิทัล โดยมีวิทยากรจากหลายสาขาอาชีพ ทั้งด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านวิวัฒนาการและอนาคตของเทคโนโลยี และการนำประโยชน์ของเทคโนโลยีมาใช้ เป็นการนำประสบการณ์ในการทำงานจริงถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ต่อไป 

ทั้งนี้ เทคโนโลยีถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา อาชีพ การงานและการติดต่อสื่อสาร ต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้เกิดความสะดวกสบาย รวดเร็ว ลดขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ การท่องเที่ยว การเกษตร การดูแลสุขภาพและชีวอนามัย การจะผลักดันให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่างสัมฤทธิ์ผลนั้น การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีให้กับประชาชนถือเป็นสิ่งสำคัญ การติดอาวุธให้บุคลากรด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีทักษะและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

S__2760735.jpg

รัฐพงศ์ ระหงษ์ ผู้ชำนาญการ ได้ให้ความรู้เรื่องการสื่อสารบนโลกอินไลน์อย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมที่ดี พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อควรระมัดระวัง DO and Don’t และเทคนิคพิเศษข้อความที่ควรโพสต์สำหรับนักเรียนที่ต้องการทำงานในอาชีพต่างๆ

ชัยทัต แซ่ตั้ง นักวิชาการด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล กล่าวว่า ปัจจุบันเทรนด์การสะสมทรัพย์สินอยู่ในรูปแบบดิจิทัล หากเริ่มเรียนรู้ทำความเข้าใจกับการลงทุนจะสามารถสร้างรายได้มีเงินสะสมตั้งแต่อายุยังน้อย

พรรณธร สอนดี นักออกแบบดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่ กล่าวว่า นโยบายของรัฐบาลสนับสนุน Soft Power ให้ทุกคนค้นหาศักยภาพในตัวเอง โดยมีรัฐบาลสนับสนุนผ่าน THACCA Thailand Creative Content Agency ซึ่งเครื่องมือที่เรามีในมือไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียน บวกกับความคิดสร้างสรรค์ ล้วนแล้วสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More