พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

กกต.ขู่ผู้สมัคร สว. ฝ่าฝืนคุณสมบัติ ตัดสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

วันนี้ (24 เม.ย.2567) ผศ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล นักวิชาการด้านกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความเห็นว่าหากมีการเลือก สว.ชุดใหม่ จะไม่มีการถูกครอบงำ ได้อย่างเบ็ดเสร็จอย่างที่ชุดผ่านมา ดังนั้นโอกาสที่จะมีเสียง สว. 1 ใน 3 เห็นชอบด้วยเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีความเป็นไปได้

และวิเคราะห์ว่าในทางปฏิบัติอาจมีการสนับสนุนให้พรรคพวกเข้าไปสมัคร เพื่อเลือกกันเองหรือบ้านใหญ่ในแต่ละจังหวัด ตั้งแต่การเลือกระดับอำเภอ เพื่อให้มีกลุ่มก้อน แต่เชื่อว่าจะไม่สามารถส่งผลให้การเลือกเป็นพรรคพวกเดียวกันจนได้ สว.ในจำนวน 1 ใน 3 ของ สว.ทั้งหมดที่พึงมี แต่ยอมรับว่าอาจจะมีในจำนวนหนึ่งแต่ไม่ถึงจำนวนครึ่งหนึ่งด้วยระบบที่ซับซ้อนเช่นนี้

เมื่อถามว่ากลไกการเลือก สว. จะมีมาตรการป้องกันการฮั้วกันของผู้เลือกหรือไม่ อ.ปริญญา ระบุว่า เป็นระบบที่ต้องแลกคะแนนกันอยู่แล้วใน 20 กลุ่มอาชีพ และระบบนี้จะทำให้เกิดการส่งคนเข้ามาเลือกตัวเอง แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีกลไกการเลือกไขว้

ส่วนการรณรงค์ของคณะก้าวหน้าที่เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาสมัคร สว.เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการฮั้วกัน มองว่าเป็นกลไกที่เพิ่ม กลไกประชาชนอิสระ เข้าไปโหวต พร้อมแนะให้จับตาเรื่องที่น่ากังวลคือ การจ่ายเงินหรือการแลกประโยชน์กัน ซึ่งต้องถามไปยัง กกต. ว่าจะป้องกันเรื่องนี้อย่างไร

การที่มีประชาชนอิสระ ผู้อิสระเข้าไปมากๆ คือการไปเติมโหวตเตอร์ ที่เงินซื้อไม่ได้ ที่ไม่มีพรรคพวก แต่เป็นการเลือกด้วยความบริสุทธิ์ใจ ว่าใครที่ควรจะเป็น สว. มากที่สุด แต่เชื่อได้เลยว่าปัญหาจะเกิดเยอะ เกิดความวุ่นวายซับซ้อนและปัญหาเยอะเพราะระบบมีปัญหาตั้งแต่ต้น ผศ.ปริญญา กล่าว

นักวิชาการด้านกฎหมายยังกล่าวถึง กรณีเรื่องปัญหาความซับซ้อนของระบบและคำยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญจะทำให้การเลือก สว. สะดุดลงหรือไม่ ว่า มีโอกาสเกิดขึ้น เนื่องจากรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูก ไม่ได้กำหนดว่าต้องประกาศผลให้แล้วเสร็จภายในเมื่อไหร่

ข้อที่น่าห่วงคือ ช่วงเวลาที่วุฒิสภาชุดปัจจุบันรักษาการ อำนาจของวุฒิสภาชุดนี้จะยังมีอยู่หรือไม่ ในการร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญ ม.272 ถือว่าอำนาจหมดไปแล้วในวันที่ครบวาระ และชี้ว่าหากมีคำร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือก สว. จนทำให้ กกต. ไม่สามารถประกาศรับรองเพื่อให้ สว.ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ได้ก็อาจจะเป็นการต่ออายุให้สมาชิกวุฒิสภาที่มาจาก คสช.

อ่านข่าว : ปลุก “สว.ประชาชน” ล้างบาง “ผลไม้พิษ”

กกต. แจงลักษณะต้องห้าม ฝ่าฝืนโทษสูงตัดสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

วันนี้ (24 เม.ย.2567) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา เตรียมความพร้อมตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัคร หลัง ครม.มีมติเหตุชอบเสนอร่าง พ.ร.ก. เลือก สว.โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ คือ

  1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีในวันสมัครรับเลือก
  3. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า 10 ปี

ผู้สมัครต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ

  • เป็นบุคคลซึ่งเกิดในอำเภอที่สมัครรับเลือก
  • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก
  • ทำงานอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก
  • เคยทำงานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณีเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา
  • ผู้สมัครจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ม.14 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561

หากผู้ใดฝ่าฝืน รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000–200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี นอกจากนี้ ผู้ใดรับรองหรือเป็นพยานซึ่งลงลายมือชื่อรับรองเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็น สว. สามารถขอข้อมูลได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 และ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567

อ่านข่าวอื่น :

 “ตลาดริมเมย” ซบเซา หลังเสียงปืนถล่ม “เมียวดี”

24 เม.ย. “วันเทศบาล” วันการปกครองท้องถิ่นไทย

“ทนายตั้ม” เดินหน้าจี้ถาม “บิ๊กเต่า” ปมร้องดำเนินคดี “บิ๊กต่อ”

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More