พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

'ณัฐชา' ชี้ปรับโครงสร้างหนี้ กยศ. ทำขาดสภาพคล่อง ลูกหนี้ชิ่งไม่ชำระมากกว่า 9 หมื่นล้าน

‘ณัฐชา’ ชี้ปรับโครงสร้างหนี้ ทำกองทุน กยศ. ขาดสภาพคล่อง ลูกหนี้ชิ่งไม่ชำระมากกว่า 9 หมื่นล้านบาท จี้รัฐบาลจัดงบอุ้มด่วน หวั่นกระทบการศึกษาไทยไม่มีทุนกู้เรียนต่อ

วันที่ 15 พ.ค. 2567 เวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการ(กมธ.)การสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร นำโดย ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล ในฐานะประธาน กมธ. กล่าวว่า ทางกมธ.ได้มีการพิจารณาผลการดำเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยภาพรวมของกองทุน มีผู้กู้ยืม จำนวน 6,809,598 ราย คิดเป็นเงินให้กู้ยืม จำนวน 769,776 ล้านบาท ปัจจุบันการกู้ยืมเงินจากกองทุน ไม่ได้กำหนดให้มีผู้ค้ำประกันแล้ว 

สำหรับแผนงานการให้กู้ยืมเงินของกองทุน มีการใช้งบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปี 2539 – 2560 เป็นจำนวนเงิน 468,673 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันนี้กองทุน มีลักษณะเป็นกองทุนหมุนเวียนไม่ได้ใช้งบประมาณของแผ่นดินตั้งแต่ปี 2561-2567 ในปีการศึกษา 2567 กองทุนมีการจัดทำกรอบการให้กู้ยืม จำนวน 769,009 ราย เป็นจำนวนเงิน 48,344.4208 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2567 ได้มีการนำเสนอคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาแล้ว

ณัฐชา กล่าวว่า ส่วนแผนงานการติดตามหนี้ของกองทุน กองทุนมีเงินต้นที่ผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงิน 97,110 ล้านบาท สาเหตุเกิดจากผู้กู้ขาดวินัยทางการเงิน สำหรับปัญหาและ อุปสรรคในการดำเนินงานของกองทุน ที่ขาดสภาพคล่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2568 กองทุน ได้จัดทำคำของบประมาณแผ่นดิน เป็นจำนวนเงินประมาณ 19,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะได้รับจัดสรรประมาณ 1,000 ล้านบาท สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาในกรณีงบประมาณไม่เพียงพอ จะขอใช้งบประมาณในส่วนของงบกลางเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของกองทุน

ณัฐชา กล่าวว่า ทางกมธ.ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)เป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาซึ่งมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอต่อการดำเนินงานของกองทุนต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More