หน้าแรก กิจกรรม รักษาการหัวพรรคพลังปวงชนไทย​ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น กรณี กสทช. ออกประกาศ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงณโรงแรม บางกอกบาซ่ารัชดาภิเษก

รักษาการหัวพรรคพลังปวงชนไทย​ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น กรณี กสทช. ออกประกาศ หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงณโรงแรม บางกอกบาซ่ารัชดาภิเษก

103
0

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566​ นายพันศักดิ์ซาบุกเลขาธิการพรรคพลังปวงชนไทยรักษาการหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย เข้าร่วมประชุมร่วม รับฟัง ความคิดเห็น ต่อร่างประกาศหลักเกณฑ์ การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง กำลังส่งต่ำ หรือที่เรียกกันว่าวิทยุชุมชน ที่จะครบ การอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการ ใน31ธ.ค. 2567 เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การออกใบอนุญาต ตัวจริง ในการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ทั้งระบบ

หน้าโรงแรมบางกอกบาซ่า ถนนรัชดาภิเษก โดยมีผู้เข้าร่วม ประชุมสัมมนาในครั้งนี้จำนวน 200 คน เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศของ

กสทช.ทั้ง 4 ฉบับซึ่งส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การจัดทำร่างประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นยังไม่ชอบด้วย ด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งการจัดทำร่าง ประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาต และประกาศหลักเกณฑ์การ กำหนดแผนความถี่ และการประกาศหลักเกณฑ์ มาตรฐานทางเทคนิค รวมไปถึง การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และเห็นว่า บาง ประกาศจะต้องได้รับการแก้ไข ปรับปรุงให้มันสอดคล้องกับสภาวะการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ในปัจจุบันด้วย

พท

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่