หน้าแรก Voice TV กก.อิสลามฯ เลือก 'อรุณ บุญชม' เป็น 'ว่าที่ จุฬาราชมนตรี คนที่ 19'

กก.อิสลามฯ เลือก 'อรุณ บุญชม' เป็น 'ว่าที่ จุฬาราชมนตรี คนที่ 19'

24
0
กก.อิสลามฯ-เลือก-'อรุณ-บุญชม'-เป็น-'ว่าที่-จุฬาราชมนตรี-คนที่-19'

กรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ ลงมติเลือก ‘อรุณ บุญชม’ เป็น ‘ว่าที่ จุฬาราชมนตรี คนที่ 19’ ด้าน มท.เตรียมนำรายชื่อเสนอนายกฯ เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

วันที่ 22 พ.ย. ชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 764 คน มาแสดงตน ลงคะแนนให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี จำนวน 723 คน นั้น 

ผลปรากฏว่าหมายเลข1.ประสาน ศรีเจริญ ได้ 129 คะแนน / หมายเลข2 อรุณ บุญชม ได้ 471 คะเเนน / หมายเลข 3 วิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ 115 คะแนน โดย มีบัตรดี 715 ใบ บัตรเสีย 7 ใบ แลถบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 1 ใบ 

ดังนั้นขอประกาศว่า อรุณ บุญชม เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง จุฬาราชมนตรี ในครั้งนี้ 

ชาดา กล่าวด้วยว่า การประชุมครั้งนี้ถือ เป็นภารกิจ ที่สำคัญสูงสุด และเป็นเกียรติแก่กระทรวงมหาดไทยที่ได้จัดการประชุมสรรหาจุฬาราชมนตรี ซึ่งจุฬาราชมนตรีถือเป็นตำแหน่งผู้นำ กิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย ที่อยู่คู่กับสังคมไทย มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นที่เคารพรักเป็นขวัญกำลังใจของพี่น้องชาวไทยมุสลิม

ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความราบรื่นและได้ผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีคนที่ 19 ให้เป็นผู้นำกิจการกระจายอิสลามในประเทศไทย

ตนในนาม ของกระทรวงมหาดไทย ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวมุสลิมที่ได้มีผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีคนต่อไปและขอขอบคุณกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมกันในวันนี้

หลังจากนี้กระทรวงมาไทย จะได้นำเสนอรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง จุฬาราชมนตรีตามที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบกราบเรียนต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรีคนที่ 19 ต่อไป

สุดท้ายนี้ขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานความรักความเมตตาความสันติสุขและคุ้มครองท่านให้เดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพและ ขอปิดการประชุมสรรหาและให้ความเห็นชอบผู้ที่จะดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่