หน้าแรก Voice TV กทม. เผย 'ไม่เทรวม' ลดรายจ่ายได้กว่า 141 ล้านบาทต่อปี สั่ง 50 เขต เก็บขยะแยกประเภทต่อเนื่อง

กทม. เผย 'ไม่เทรวม' ลดรายจ่ายได้กว่า 141 ล้านบาทต่อปี สั่ง 50 เขต เก็บขยะแยกประเภทต่อเนื่อง

17
0
กทม.-เผย-'ไม่เทรวม'-ลดรายจ่ายได้กว่า-141-ล้านบาทต่อปี-สั่ง-50-เขต-เก็บขยะแยกประเภทต่อเนื่อง

“ไม่เทรวม” ลดรายจ่ายได้กว่า 141 ล้านบาท/ปี กทม.สั่ง 50 เขต เดินหน้าต่อเนื่อง เก็บขยะแยกประเภททุกเส้นทาง สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน

วันที่ 22 พ.ย. 66 เอกวรัญญู อัมระปาล ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และโฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการจัดเก็บขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบาย “ไม่เทรวม” รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ง ดังนั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการจัดเก็บขยะแบบแยกประเภทของกรุงเทพมหานคร จึงได้มีข้อสั่งการให้ทั้ง 50 สำนักงานเขต ดำเนินการดังนี้

  1. จัดระบบรองรับขยะแยกประเภท ในรถเก็บขนมูลฝอยแบบอัด ขนาด 2 ตัน และแบบอัด ขนาด 5 ตัน ทุกคัน โดยตั้งถังขยะเศษอาหาร (ถังสีเขียว) ถังขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) และถังขยะอันตราย (ถังสีส้ม) ในช่องใส่ขยะแยกประเภทด้านหลังคนขับ พร้อมประชาสัมพันธ์แนะนำวิธีการคัดแยกขยะและวิธีการทิ้งขยะแยกประเภทให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

  2. จัดให้มีรถเฉพาะสำหรับจัดเก็บขยะเศษอาหารและขยะรีไซเคิลจากประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ “ไม่เทรวม” อย่างน้อยสำนักงานเขตละ 1 คัน โดยให้นำรถมาติดสติกเกอร์ “ไม่เทรวม” ที่สำนักสิ่งแวดล้อม

  3. จัดให้มีจุดรวบรวมขยะเศษอาหารเพื่อนำไปทำปุ๋ยหรือส่งต่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ รวมถึงจัดให้มีจุดพักขยะอันตรายแยกประเภทเพื่อส่งกำจัดอย่างถูกวิธี และจุดพักขยะรีไซเคิลขายนำเข้าเป็นกองทุนสวัสดิการพนักงาน

  4. จัดทำบัญชีรายชื่อ สถานที่ติดต่อ ประชาชนและสถานประกอบการที่ร่วมโครงการไม่เทรวม และร่วมโครงการคัดแยกขยะ BKK Zero Waste และนำเข้าระบบรายงานตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด

ทั้งนี้ จากสถิติการดำเนินการตามนโยบายแยกขยะต้นทางพบว่า ปริมาณขยะปี 2566 ลดลงจากปี 2565 เฉลี่ย 204 ตัน/วัน ลดค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 387,600 บาท/วัน หรือ 74,460 ตัน/ปี ลดค่าใช้จ่าย เป็นเงิน 141,474,000 บาท/ปี

สำหรับประชาชนสามารถเริ่มแยกขยะง่าย ๆ โดยใส่ถุงขยะแยกประเภท หรือใส่ถุงดำพร้อมเขียนข้อความระบุประเภทขยะไว้บนถุง ดังนี้ 

  • ขยะเศษอาหาร เช่น เศษผักผลไม้ เศษอาหาร เศษเนื้อสัตว์ 

  • ขยะทั่วไป เช่น ถุงพลาสติกเปื้อนอาหาร ซองบะหมี่ ถุงขนม กล่องโฟม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป

  • ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย ยาหมดอายุ กระป๋องสเปรย์ ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ

  • ขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่