หน้าแรก Thai PBS กทม.ครองแชมป์ลงทะเบียนหนี้นอกระบบมากที่สุด

กทม.ครองแชมป์ลงทะเบียนหนี้นอกระบบมากที่สุด

18
0
กทม.ครองแชมป์ลงทะเบียนหนี้นอกระบบมากที่สุด

วันนี้ (3 ธ.ค. 2566) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันที่ 3 ของการเปิดรับลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยจากข้อมูล เมื่อเวลา 15.30 น. มีประชาชนลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รวมทั้งสิ้น จำนวน 45,564 คน แบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 44,264 คน และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 1,300 คน รวมจำนวนเจ้าหนี้ 23,214 คน มูลหนี้ 1,863.065 ล้านบาท

โดยมีพื้นที่/จังหวัด 5 ลำดับแรก คือ 1. กรุงเทพมหานคร มีผู้ลงทะเบียน 2,969 คน เจ้าหนี้ 1,779 คน มูลหนี้ 161.817 ล้านบาท 2. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 1,938 คน เจ้าหนี้ 1,033 คน มูลหนี้ 87.356 ล้านบาท 3. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 1,838 คนเจ้าหนี้ 994 คน มูลหนี้ 61.174 ล้านบาท 4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 1,775 คน เจ้าหนี้ 796 คน มูลหนี้ 75.848 ล้านบาท 5. จังหวัดสมุทรปราการ มีผู้ลงทะเบียน 1,145 คน เจ้าหนี้ 579 คน มูลหนี้ 47.548 ล้านบาท

สำหรับจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1. แม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 55 คน เจ้าหนี้ 23 คน มูลหนี้ 2.022 ล้านบาท 2. ระนอง มีผู้ลงทะเบียน 91 คน เจ้าหนี้ 42 คน มูลหนี้ 2.471 ล้านบาท 3. สมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 132 คน เจ้าหนี้ 88 คน มูลหนี้ 4.743 ล้านบาท 4. ตราด มีผู้ลงทะเบียน 143 คน เจ้าหนี้ 43 คน มูลหนี้ 2.036 ล้านบาท 5. สิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 159 คน เจ้าหนี้ 79 คน มูลหนี้ 5.399 ล้านบาท

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งบูรณาการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในระดับพื้นที่ ได้เป็นผู้นำการบูรณาการหนุนเสริมให้พี่น้องประชาชนได้ดำรงชีวิตโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “หลักการพึ่งพาตนเอง” มาใช้ในชีวิตประจำวันจนเป็นวิถีชีวิต เพื่อให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

สำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบยังคงสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ผ่านระบบออนไลน์ https://debt.dopa.go.th หรือเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ และสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครทุกแห่งทั่วประเทศ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่