หน้าแรก Voice TV 'ภคมน' สะท้อนเสียงคนภาคใต้ อยากเห็นพรรคการเมืองจริงใจต่อการพัฒนา

'ภคมน' สะท้อนเสียงคนภาคใต้ อยากเห็นพรรคการเมืองจริงใจต่อการพัฒนา

17
0
'ภคมน'-สะท้อนเสียงคนภาคใต้-อยากเห็นพรรคการเมืองจริงใจต่อการพัฒนา

‘ลิซ่า-ภคมน’ รับฟังความเห็นประชาชนภาคใต้ สะท้อนความหวังอยากเห็นงบประมาณปี 67 ถูกใช้เพื่อพัฒนา เห็นพรรคการเมืองจริงใจกับเสียงประชาชน โดยไม่มองภาคใต้เป็นเพียงเค้กต่อรองทางการเมือง

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2566 ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ลงพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนกับประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยถามประชาชนในประเด็นว่า “อยากเห็นงบประมาณรายจ่ายถูกนำไปใช้แบบไหนเพื่อการพัฒนาภาคใต้”

ภคมน กล่าวว่า ความคิดเห็นที่ได้รับฟังจากพี่น้องชาวใต้มีหลากหลาย เช่น “อยากเห็นทุกพรรคการเมืองกล้าหาญและจริงใจต่อการพัฒนาภาคใต้ ต้องผลักดันให้เกิดการกระจายอำนาจ”, “หากจะพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เน้นงบประมาณในการ ‘สร้างคน’ โดยเฉพาะงบประมาณด้านสวัสดิการและการศึกษาในโรงเรียนขนาดกลาง-เล็กให้กระจายทั่วทุกพื้นที่ที่ห่างไกล”, “อยากเห็นการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ได้มุ่งแต่การเอางบลงมาเพื่อ ‘ทำลาย’ แต่ต้องมีงบลงมาเพื่อการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ภาคใต้เอาไว้ให้คงอยู่”

ทั้งนี้ ความเห็นที่หลากหลายต่างสะท้อนปัญหาพื้นฐานของการจัดสรรงบประมาณมาลงในพื้นที่ภาคใต้ กล่าวคือ ที่ผ่านมามีงบประมาณจำนวนไม่น้อยลงมาในพื้นที่ แต่ลงมาแบบ “เบี้ยหัวแตก” โดยกระจายลงมาตามกระทรวงที่นักการเมืองในพื้นที่เข้าไปนั่ง บางสมัยได้นั่งบางกรม งบประมาณที่ลงมาพัฒนาภาคใต้ก็จะไปหนักอยู่กับส่วนนั้น 

โดยไม่ได้คิดถึงว่า เราจะส่งเสริมเศรษฐกิจหรือการท่องเที่ยวของภาคใต้ได้อย่างไร หากยังไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ทำให้พวกเขาเดินทางจากในเมืองไปถึงชุมชน ธรรมชาติ หรือพื้นที่ที่เราต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ และนอกจากการตั้งความหวังไว้ที่ราคายางกับปาล์มแล้ว ภาคใต้จะสามารถมองเห็นอนาคตอะไรใหม่ ๆ ที่รักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาและคุณภาพชีวิตให้เติบโตไปพร้อมกันได้หรือไม่ อย่างไร

ภคมน กล่าวย้ำว่า ภาคใต้สามารถมีงานดี ๆ มีเศรษฐกิจดี ๆ มีประชาชนรายได้สูง ไปพร้อมๆ กับการมีสวัสดิการที่ดี การกระจายอำนาจที่ดี การศึกษาที่ดี ระบบขนส่งมวลชนที่ดี และสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ หากรัฐบาลเชื่อในศักยภาพของประชาชน เพราะคนใต้ก็ต้องการการเมืองที่ดี ต้องการการทำงานการเมืองที่เชื่อว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ไม่ต่างไปจากคนภาคอื่น ๆ

“การขยับยุทธศาสตร์ทางการเมืองในพื้นที่ภาคใต้ของทุกพรรค รวมทั้งพรรคก้าวไกลหลังจากนี้ เชื่อว่าถ้าเรารับฟังและจริงจังกับเสียงประชาชน เราจะเห็นอนาคตภาคใต้กลับมาเป็นกำลังหลักในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ และไม่เป็นภาคที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังในการเจรจาต่อรองเค้กแห่งอำนาจและการพัฒนาอย่างแน่นอน” ภคมน กล่าวทิ้งท้าย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่