หน้าแรก Voice TV ครบ 2 สัปดาห์ประชาชนลงทะเบียนหนี้นอกระบบ แล้ว 9.4 หมื่นราย มูลหนี้ 5,458 ล้านบาท

ครบ 2 สัปดาห์ประชาชนลงทะเบียนหนี้นอกระบบ แล้ว 9.4 หมื่นราย มูลหนี้ 5,458 ล้านบาท

25
0
ครบ-2-สัปดาห์ประชาชนลงทะเบียนหนี้นอกระบบ-แล้ว-9.4-หมื่นราย-มูลหนี้-5,458-ล้านบาท

ปลัดมหาดไทย เปิดเผยยอดลงทะเบียนหนี้นอกระบบครบ 2 สัปดาห์ ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 94,415 ราย มูลหนี้ 5,458 ล้านบาท เน้นย้ำ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่การบูรณาการหาแนวทางไกล่เกลี่ยหนี้ และการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม

วันนี้ (14 ธ.ค. 66) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้เปิดรับลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นวันที่ 14 ซึ่งจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.30 น. มีมูลหนี้รวม 5,458.426 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 94,415 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 84,184 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 10,231 ราย จำนวนเจ้าหนี้ 64,961 ราย โดยพื้นที่/จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับ

  1. ยังคงเป็นกรุงเทพมหานคร มีผู้ลงทะเบียน 6,012 ราย เจ้าหนี้ 4,925 ราย มูลหนี้ 461.689 ล้านบาท
  2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 4,027 ราย เจ้าหนี้ 3,147 ราย มูลหนี้ 233.689 ล้านบาท
  3. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 3,774 ราย เจ้าหนี้ 2,587 ราย มูลหนี้ 233.577 ล้านบาท
  4. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 3,674 ราย เจ้าหนี้ 2,250 ราย มูลหนี้ 264.948 ล้านบาท
  5. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 2,438 ราย เจ้าหนี้ 1,846 ราย มูลหนี้ 168.493 ล้านบาท

ขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่

  1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 127 ราย เจ้าหนี้ 79 ราย มูลหนี้ 5.202 ล้านบาท
  2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 191 ราย เจ้าหนี้ 125 ราย มูลหนี้ 13.942 ล้านบาท
  3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 255 ราย เจ้าหนี้ 173 ราย มูลหนี้ 8.240 ล้านบาท
  4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 316 ราย เจ้าหนี้ 184 ราย มูลหนี้ 9.930 ล้านบาท และ
  5. จังหวัดมุกดาหาร มีผู้ลงทะเบียน 345 ราย เจ้าหนี้ 220 ราย มูลหนี้ 19.679 ล้านบาท

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในวันนี้ครบ 2 สัปดาห์ของการเปิดรับลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งพบว่ายังคงมีพี่น้องประชาชนลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ และเดินทางมาลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียน โดยได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนที่กำลังประสบปัญหาการเป็นหนี้นอกระบบ ได้แสดงตัวด้วยการลงทะเบียนตามช่องทางดังกล่าว ขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้ที่ทำการปกครองอำเภอได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจ สรรพากร ดำเนินมาตรการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ ตามแนวทางที่ได้มอบนโยบายไว้

“นอกจากนี้ยังได้กำชับนายอำเภอทุกอำเภอได้ใช้กลไกทีมอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ได้ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน กรรมการคุ้มบ้าน ช่วยกันสอดส่องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่เดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ เพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเหล่านั้น และช่วยกันดูแลด้วยการส่งเสริมหลักการพึ่งพาตนเอง ทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ไข่ ไว้บริโภคในครัวเรือน และสร้างการรับรู้กับประชาชนผู้เดือดร้อนอย่างสม่ำเสมอว่า ทุกปัญหามีทางออก ทุกเรื่องความเดือดร้อนมีทางแก้ไข” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังได้กล่าวอีกว่า อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญซึ่งกระทรวงมหาดไทย ยังคงบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด การใช้ความรุนแรง การข่มขู่คุกคามประชาชนผู้เดือดร้อนจากหนี้นอกระบบ ที่นอกจากเป็นการซ้ำเติมผู้ที่เดือดร้อนแล้ว ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างยิ่ง จึงได้มีการจัดตั้งโต๊ะข่าวในทุกพื้นที่อำเภอ และออกตรวจติดตามข่าวของฝ่ายปกครองอย่างต่อเนื่อง โดยหากพบการกระทำความผิด ดังเช่นที่มีเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่ หรือการทำให้ทรัพย์สินเสียหาย ผู้ที่กระทำความผิดต้องได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

“ขอเชิญพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ได้ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือวอร์คอินได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่