หน้าแรก ข่าวสารจากพรรค ัรักษาการหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมสภาผู้แทนนราษฎร

ัรักษาการหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมสภาผู้แทนนราษฎร

101
0
#คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม แต่งตั้ง นายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ เป็นที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา
          เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13:30 น. คณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมมีหนังสือเชิญ #นายพันธุ์ศักดิ์​# ซาบุ
หลังจากที่ คณะกรรมาธิการ มีมติ แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการฯ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาคำแนะนำ ต่างๆ กับประธานคณะกรรมาธิการในการปฏิบัติหน้าที่
         ด้านนายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และขอขอบคุณ ท่านประธานคณะกรรมาธิการ ที่ เห็น ความสามารถของตน และกรุณาแต่งตั้งให้ เป็นที่ปรึกษา
ประธานคณะกรรมาธิการฯ ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำงาน ให้ กับคณะกรรมการ อย่างสุดความสามารถถึงแม้ว่าจะไม่มี #ค่าตอบแทน แต่เป็นงานที่ ตน ชอบและรักที่จะ ทำ เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบ้านเมืองให้สู่ความเจริญ ยิ่งๆขึ้นไปรวมถึงการส่งเสริมให้ประเทศไทยสู่ ประเทศที่พัฒนาแล้วตามที่ได้ ตั้งเป้าหมายกันเอาไว้
ซึ่งงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีความสำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ที่จะนำมา ต่อยอดและพัฒนา ส่วนต่างๆของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างถูกทิศทาง
และเป็นไปตาม แนวนโยบายของรัฐได้ ในอนาคต เพราะที่ผ่านมา ยังไม่เห็นรัฐบาลใดที่นำผลการวิจัย มา บริหารประเทศ เลย

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่