หน้าแรก Voice TV 'ภูมิธรรม' อวยพร 'สมาคมตระกูลลี้' ครบ 60 ปี สานสัมพันธ์เครือข่ายทั่วโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

'ภูมิธรรม' อวยพร 'สมาคมตระกูลลี้' ครบ 60 ปี สานสัมพันธ์เครือข่ายทั่วโลก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

19
0
'ภูมิธรรม'-อวยพร-'สมาคมตระกูลลี้'-ครบ-60-ปี-สานสัมพันธ์เครือข่ายทั่วโลก-ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

‘ภูมิธรรม’ อวยพร ‘สมาคมตระกูลลี้’ ครบรอบ 60 ปี สานสัมพันธ์เครือข่ายตระกูลลี้ทั่วโลก ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ชูตัวอย่างซอฟต์พาวเวอร์วิถีไทย-จีน

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมงานในโอกาสครบรอบการสถาปนา 60 ปี สมาคมตระกูลลี้ ประเทศไทย โดยมี ชุณห์ เลิศชัยประเสริฐ นายกสมาคมตระกูลลี้แห่งประเทศไทย และสมาชิกร่วมด้วย ที่สมาคมตระกูลลี้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

ภูมิธรรม กล่าวว่า สมาคมตระกูลลี้ประเทศไทยได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2506 ตลอด 60 ปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้มีสัมพันธไมตรีใกล้ชิดกับตระกูลลี้ทั่วโลกในประเทศต่างๆ เช่น จีน อเมริกา แคนาดา สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เป็นต้น นอกจากจะสานต่อความเป็นปึกแผ่นเจริญรุ่งเรืองให้แก่บุตรหลานแล้ว ยังถือเป็นการสร้างเครือข่ายตระกูลลี้ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุน เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย ทั้งในแง่เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ทางด้านเศรษฐกิจ มั่นใจว่าลูกหลานของตระกูลลี้จำนวนไม่น้อย ต่างเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จและสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทย ผ่านการทำการค้าระหว่างประเทศเพื่อนำเงินตราเข้าประเทศ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีโอกาสเห็นการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับจีนและประเทศทั่วโลกในหลายมิติ ทั้งการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสมัยใหม่ การส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมสีเขียว ตนเชื่อมั่นว่าลูกหลานของตระกูลลี้ได้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เชื่อมโลก ตนเป็นตัวแทนรัฐบาลในการสนับสนุนพวกท่านในการทำการค้าให้ประสบความสำเร็จ หากท่านประสบความสำเร็จ ประเทศไทยก็ได้ประโยชน์เช่นกัน

ตนยังทราบมาว่า ทางสมาคมตระกูลลี้ประเทศไทยยังส่งเสริมการสร้างประโยชน์เพื่อส่วนรวมผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี การร่วมมือกับทางราชการในงานสงเคราะห์ผู้ยากไร้ การบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น ขอชื่นชมในน้ำใจไมตรีของพวกท่านอย่างสุดซึ้ง จิตอาสาของพวกท่านจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความตระหนักว่าเราเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคม เพราะฉะนั้นจิตอาสาไม่ได้มีความหมาย

แค่ว่าการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการช่วยเหลือส่วนรวม เกิดจากความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างปณิธานร่วมกันให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาทางด้านสังคมที่ยั่งยืน 

ส่วนด้านวัฒนธรรมนั้น ตนมองว่าสมาคมตระกูลลี้ประเทศไทย ถือเป็นตัวอย่าง “OFOS” (โอฟอส) ที่เข้มแข็ง กล่าวคือ เป็น 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์ ตามนโยบายรัฐบาลที่สามารถใช้เครือข่ายสมาคมตระกูลลี้ที่มีอยู่ทั่วโลกในการสร้างการรับรู้ความอุดมสมบูรณ์ด้านวัฒนธรรมไทย-จีน ในประเทศไทยได้อย่างลงตัว สอดแทรกวิถีชีวิตความเป็น ไทย-จีน ของเราให้เป็นที่รู้จักไปยังผู้บริโภคทั่วโลก ท่านทราบหรือไม่ว่าเมนูอาหารชื่อดังของไทย เช่น ผัดไทย แท้จริงนั้นถูกประยุกต์มาจากอิทธิพลอาหารจีนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นเทศกาลที่มีมาช้านาน โดยได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่น แหล่งท่องเที่ยวอย่างย่านเยาวราชใจกลางเมืองกรุงเทพ ถือว่าเป็นไชนาทาวน์หรือชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก สิ่งเหล่านี้ล้วนสามารถสร้างอิทธิพลให้กับทั่วโลกในการเพิ่มการรับรู้ ถือเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนวัฒนธรรมไทยกับจีนให้เติบโตรวดเร็วและเป็นที่แพร่หลายยิ่งขึ้น สมาคมตระกูลลี้ถือเป็นตระกูลตัวอย่างของการสร้าง OFOS (โอฟอส) อย่างยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่