หน้าแรก Voice TV อันดับ 1 สวัสดิการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก โพลเผยสิ่งที่พ่อแม่อยากได้จากรัฐบาล

อันดับ 1 สวัสดิการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก โพลเผยสิ่งที่พ่อแม่อยากได้จากรัฐบาล

19
0
อันดับ-1-สวัสดิการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก-โพลเผยสิ่งที่พ่อแม่อยากได้จากรัฐบาล

สำนักวิจัยสยามเทคโนโพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ของขวัญวันเด็กที่พ่อแม่อยากได้จากรัฐบาลให้ลูก”

สำนักวิจัยสยามเทคโนโพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ของขวัญวันเด็กที่พ่อแม่อยากได้จากรัฐบาลให้ลูก” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3–10 มกราคม 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีบุตรอายุแรกเกิดถึง 15 ปี ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้รวมทั้งสิ้น 1,330 ตัวอย่าง เกี่ยวกับของขวัญวันเด็กที่พ่อแม่อยากได้จากรัฐบาลให้ลูก พบว่า

 • ร้อยละ 26.39 ระบุว่า อยากได้สวัสดิการของรัฐที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก  
 • ร้อยละ 18.42 ระบุว่า อยากได้การแก้ปัญหาความเลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 • ร้อยละ 10.83 ระบุว่า อยากได้การสนับสนุนสวัสดิการด้านการศึกษาจากรัฐบาล 
 • ร้อยละ 9.92 ระบุว่า อยากได้การเข้าถึงบริการภาครัฐของเด็ก 
 • ร้อยละ 9.32 ระบุว่า อยากได้ครูที่มีคุณภาพ
 • ร้อยละ 8.35 ระบุว่า อยากได้การแก้ปัญหาสภาพอากาศ ฝุ่น PM 2.5
 • ร้อยละ 7.45 ระบุว่า อยากได้การแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตและความเครียดของเด็ก
 • ร้อยละ 5.79 ระบุว่า อยากได้การเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมืองให้กับเด็ก
 • ร้อยละ 3.53 ระบุว่า ไม่แสดงความคิดเห็น

เมื่อสอบถามความคิดเห็นขเกี่ยวกับความคิดเห็นของพ่อแม่ที่อยากให้รัฐบาลออกนโยบายปกป้องดูแลช่วยเหลือเด็กในเรื่องใด พบว่า

 • ร้อยละ 19.85 ระบุว่า ด้านการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม  
 • ร้อยละ 14.66 ระบุว่า ด้านการกระทำความรุนแรงทางร่างกาย
 • ร้อยละ 13.76 ระบุว่า ด้านการกระทำความรุนแรงทางอารมณ์
 • ร้อยละ 13.31 ระบุว่า ด้านการกระทำความรุนแรงทางเพศ
 • ร้อยละ 12.33 ระบุว่า ด้านการปล่อยปละละเลยทอดทิ้ง
 • ร้อยละ 11.73 ระบุว่า ด้านการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
 • ร้อยละ 10.75 ระบุว่า ด้านการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเด็ก
 • ร้อยละ 3.61 ระบุว่า ไม่แสดงความคิดเห็น

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample)ของ “สยามเทคโนโพล”สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และโปรแกรม Google Form โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 95.00

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่