หน้าแรก Voice TV กมธ.สันติภาพชายแดนใต้ ประเดิมเวทีแรกฟังเสียง 'ชาวพุทธ' ในพื้นที่

กมธ.สันติภาพชายแดนใต้ ประเดิมเวทีแรกฟังเสียง 'ชาวพุทธ' ในพื้นที่

22
0
กมธ.สันติภาพชายแดนใต้-ประเดิมเวทีแรกฟังเสียง-'ชาวพุทธ'-ในพื้นที่

‘จาตุรนต์’ นำทีมกมธ.สันติภาพชายแดนใต้ รับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน ประเดิมเวทีแรกฟังเสียง ’ชาวพุทธ’ สะท้อนต้นตอประชาชนย้ายออกนอกพื้นที่

วันนี้ (19 ม.ค.67) จาตุรนต์ ฉายแสง ประธานกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางการส่งเสริมกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร นำคณะกรรมาธิการจัดเวที “การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้” ครั้งที่ 1 จ.ปัตตานี

ในช่วงเช้าคณะกรรมาธิการเข้านมัสการรองเจ้าคณะภาค 18 ณ วัดตานีนรสโมสร จังหวัดปัตตานี พระคุณเจ้าสะท้อนผ่านคณะกรรมาธิการคณะนี้ว่าเป็นคณะแรกของทุกรัฐบาลที่เข้ามารับฟังความคิดเห็นถึงที่วัด ท่านยังยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม และทำให้เห็นข้อห่วงกังวลทั้งในแง่ความหวาดระแวงและความปลอดภัยในพื้นที่, บทบาทของหน่วยงานรัฐที่ยังทำงานซ้ำซ้อนกัน รวมถึงคำถามที่ฝากถึงคณะกรรมาธิการให้ไปทำการศึกษาต่อไปว่าจะทำอย่างไรให้คนต่างศาสนาอยู่ร่วมกันได้? และคนในพื้นที่ต้องการการเคารพสังคมพหุวัฒนธรรมในรูปแบบใดกันแน่?

นอกจากนี้คณะกรรมาธิการยังได้รับฟังปัญหา สาเหตุ และข้อเสนอแนะจากชาวพุทธนับ 200 คน ประชาชนเสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่ จนทำให้พบข้อห่วงกังวลในหลายประเด็นทั้งในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, ความเป็นธรรม และสิทธิมนุษยชน รวมถึงการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม

“ไม่อยากเห็นสันติสุขบนปลายกระบอกปืน อยากทำโดยสันติวิธี – นี่คือเสียงสะท้อนจากเยาวชนตัวเล็ก ๆ ที่มีความหมาย หรือบางคนพูดว่ารัฐไม่ได้มาฟังประชาชนอย่างแท้จริง ถ้ามาฟังก็มาฟังแบบถือไม้เรียวมาด้วย นี่เป็นตัวอย่างปัญหาที่กรรมาธิการต้องศึกษาหาคำตอบให้ได้ว่าจะต้องแก้อย่างไร หรือมียุทธศาสตร์อย่างไรที่จะแก้ความไม่สงบลงได้” จาตุรนต์ กล่าว

ทั้งนี้เวทีรับฟังความคิดเห็นจะจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน และยังมีหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน เยาวชน นักธุรกิจ คณะกรรมการอิสลาม ที่จะมาร่วมพูดคุยกับคณะกรรมาธิการสันติภาพชายแดนใต้ฯ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่