หน้าแรก Thai PBS สภาฯ เห็นชอบตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษา กม.นิรโทษกรรม

สภาฯ เห็นชอบตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษา กม.นิรโทษกรรม

23
0
สภาฯ-เห็นชอบตั้ง-กมธวิสามัญศึกษา-กม.นิรโทษกรรม

วันนี้ (1 ก.พ.2567) นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล อภิปรายระหว่างพิจารณาญัตติด่วน ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตรา พ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยเห็นด้วยกับการตั้ง กมธ.วิสามัญฯ แต่เห็นว่าการนิรโทษกรรมครั้งนี้จะต้องระมัดระวัง ไม่สร้างให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองครั้งใหม่

แต่หากยึดเป้าหมายเป็นตัวตั้งก็ต้องระวังอย่าทำให้การนิรโทษกรรมที่จะเกิดขึ้น กลายเป็นการนิรโทษกรรมที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงทางการเมือง ไม่สามารถนำไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้ง ไม่สามารถนำไปสู่การสร้างความสมานฉันท์ รวมถึงไม่สามารถนำไปสู่การถอดสลักระเบิดของสังคมไทยได้ในอนาคต

หวังว่าท่ามกลางพื้นที่รัฐสภาที่จำกัดลงเรื่อยๆ พวกเราจะร่วมมือกันถอดหัวโขนทางการเมืองออก หันหน้าพูดคุยกัน หาทางออกเรื่องนิรโทษกรรมคดีทางการเมือง

ทั้งนี้เพื่อเป็นประตูบานแรกในการเปลี่ยนการเมืองที่เกิดจากความเครียดแค้น ชิงชัง ไม่เข้าใจกัน แล้วนิรโทษกรรมคู่ขัดแย้งทั้งหมด เป็นจุดเริ่มต้นสร้างการเมืองแห่งความรักและความปรารถนาดีร่วมกัน เพื่อให้มีระบบการเมืองและระเบียบสังคมที่อยู่ร่วมกันได้ แม้จะไม่เห็นตรงกันทุกเรื่องก็ตาม

ขณะที่ น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล ในฐานะผู้เสนอญัตติ อภิปรายปิดว่า วันนี้ (1 ก.พ.) ที่ประชุมเห็นตรงกัน ดังนั้นการตั้งกรรมาธิการฯ เป็นแนวทางที่ดีที่สุดให้หลายฝ่ายที่เห็นตรงกัน เพื่อให้เกิดการนิรโทษกรรมสร้างความปรองดองในสังคมไทย ไม่สร้างความขัดแย้งครั้งใหม่ แต่เป็นบรรทัดฐานใหม่ควบคู่กระบวนการอื่นๆ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมได้และทำให้สังคมไทยเกิดการประนีประนอมครั้งใหญ่

หลังจากสมาชิกอภิปรายแสดงความคิดเห็นเสร็จสิ้น สส.ที่อภิปรายทั้งหมดเห็นด้วยกับการตั้ง กมธฯ โดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎรและเป็นประธานที่ประชุม แจ้งว่าเมื่อที่ประชุมไม่มีใครเห็นเป็นอย่างอื่น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้ง กมธ.วิสามัญเพื่อศึกษาการออกกฎหมายนิรโทษกรรม โดยมี กมธ.จำนวน 35 คน พิจารณาภายใน 60 วัน

สำหรับรายชื่อกรรมาธิการ อาทิ นายชัยธวัช ตุลาธน, รศ.ยุทธพร อิสระชัย, นายสมคิด เชื้อคง, นายวุฒิสาร ตันไชย, นายเจือ ราชสีห์, นายรังสิมันต์ โรม, นางอังคนา นีละไพจิตร, นายชูศักดิ์ ศิรินิล, นายนพดล ปัทมะ, นายเอกชัย ไชยนุวัฒน์, นายไพบูลย์ นิติตะวัน, นายชัยชนะ เดชเดโช รวมถึงนายนิกร จำนง

อ่านข่าวอื่นๆ

“ก้าวไกล” โดนคดีล้มล้างการปกครอง การเมืองสู่โหมดเข้มข้น-เลือกขั้ว

ก้าวไกลลบนโยบายแก้ ม.112 ออกจากเว็บพรรค – “ชัยธวัช” รอสู้ปมจริยธรรม

จับกระแสการเมือง : วันที่ 1 ก.พ.2567 สัญญาณอันตราย 3 คนดังเรียงแถว เตะตัดขายื่นยุบ “พรรคก้าวไกล”

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่