หน้าแรก Voice TV 'นพพล' ชู 'พิษณุโลก' ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่าง

'นพพล' ชู 'พิษณุโลก' ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่าง

22
0
'นพพล'-ชู-'พิษณุโลก'-ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่าง

‘นพพล’ ชู ‘พิษณุโลก’ ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่าง จับมือ 5 จังหวัดภาคเหนือปั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มั่นใจมีการลงทุนมากกว่า 30,000ล้านบาท

นพพล เหลืองทองนารา สส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า สส.พรรคเพื่อไทย เขตภาคเหนือตอนล่างยื่นพระราชบัญญัติจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญคณะเพื่อศึกษาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีการริเริ่มมาตั้งแต่สมัย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 

นพพลก ล่าวด้วยว่า การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่าง มองว่าพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีความเข้มแข็ง มีทั้งต้นทุนในเรืองของปัจจัยการผลิต กำลังคน โดยยึดเอาจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นศูนย์กลางในการค้าการลงทุน เพราะมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางที่มีเส้นทางเชื่อมไปยังภูมิภาคต่างๆของไทยรวมทั้งประเทศเพื่อบ้านด้วย ทั้งเวียดนาม พม่า ลาว ต่อเชื่อมไปยังจีนถือเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญมาก 

“ทั้งนี้หากการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือตอนล่างจะช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภาคเหนือทั้งระบบ จะมีการกระจายสินค้าทั้ง อุปโภคและบริโภค ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน รวมทั้งนักลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาลงทุนในพื้นที่มากขึ้น เชื่อว่าภายหลังการจัดตั้งสำเร็จ คาดว่าจะมีเงินลงทุนจากต่างประเทศมากกว่า 30,000 ล้านบาทมาลงทุนในพื้นที่ และเศรษฐกิจในพื้นที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ที่สูงขึ้นตามไปด้วยอย่างแน่นอน” นพพล กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่