หน้าแรก Thai PBS ครม.ไฟเขียว ตั้ง “วัน อยู่บำรุง” นั่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

ครม.ไฟเขียว ตั้ง “วัน อยู่บำรุง” นั่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

19
0
ครม.ไฟเขียว-ตั้ง-“วัน-อยู่บำรุง”-นั่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

วันนี้ (13 ก.พ.2567) น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติ/เห็นชอบ การแต่งตั้ง ดังนี้

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ได้แก่ นายวัน อยู่บำรุง และนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ครม.รับทราบการแต่งตั้งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 11 คน ดังนี้
1.นายศุภวุฒิ สายเชื้อ ประธานสภา
2.นายกงกฤช หิรัญกิจ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
3.นายกฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
4.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
5.นายปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
6.นายวิษณุ อรรถวานิช กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
7.นางสาวรัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
8.นายสมประวิณ มันประเสริฐ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
9.นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
10.นายอารีย์ ชวลิตซีวินกุล กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
11.นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ รวม 10 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมที่พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากขอลาออก ดังนี้
1.พลเอก สุพจน์ มาลานิยม ประธานกรรมการ
2.นายอนุกูล ปีดแก้ว กรรมการอื่น (ผู้แทน พม.)
3.นายสมมาตร มณีหยัน กรรมการอื่น (ผู้แทน พม.)
4.นายเดชบุญ มาประเสริฐ กรรมการอื่น
5.นายมณเฑียร อินทร์น้อย กรรมการอื่น
6.นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการอื่น
7.นายอณุศาสณ์ อรรถวิทยา กรรมการอื่น
8.นายอดิศร นุชดำรงค์ กรรมการอื่น
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ จำรัสจรุงผล กรรมการอื่น
10.นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ กรรมการอื่น
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติเป็นต้นไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

“อุ๊งอิ๊ง” โผล่เคลียร์ใจ “เฉลิม” ผลงานนี้ต้องของหัวหน้าพรรค 

จับกระแสการเมือง 17 พ.ย.66 : “อุ๊งอิ๊ง” บุกถ้ำบางบอน สะท้อนคมเล็บ “อยู่บำรุง” 

ครม.ไฟเขียว หยุด 12 เม.ย. “เพิ่มหยุดสงกรานต์” รวมเป็น 5 วัน 

ยังแน่นปึ้ก! “ธรรมนัส” ยันบิ๊กป้อม-บิ๊กป๊อด ไม่ทิ้ง พปชร. 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่