หน้าแรก Voice TV นายกฯ ลงพื้นที่หนองหาร ย้ำแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนช่วยรองรับน้ำ-กระจายน้ำ ป้องกันภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง

นายกฯ ลงพื้นที่หนองหาร ย้ำแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนช่วยรองรับน้ำ-กระจายน้ำ ป้องกันภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง

25
0
นายกฯ-ลงพื้นที่หนองหาร-ย้ำแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนช่วยรองรับน้ำ-กระจายน้ำ-ป้องกันภัยน้ำท่วม-ภัยแล้ง

นายกฯ ติดตามการบริหารจัดการพื้นที่เขตหนองหารและการบริหารจัดการน้ำฯ ย้ำหากแก้ปัญหาเขตหรือพื้นที่ทับซ้อนได้ จะทำให้หนองหาร จ.สกลนคร สามารถรองรับน้ำ-กระจายน้ำได้เหมาะสม ป้องกันภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง

18 ก.พ. ที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มาติดตามการบริหารจัดการพื้นที่และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หนองหาร 

โดย นายกฯ ได้รับฟังบรรยายสรุปประเด็นสำคัญ ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำในหนองหาร ต้นน้ำเก็บ กลางน้ำหน่วง ปลายน้ำเร่งระบาย ซึ่งหนองหารมีพื้นที่ประมาณ 77,016 ไร่ โดยกรมประมงเป็นผู้ดูแล อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร และอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ข้อมูลเกี่ยวกับหนองหารสาธารณประโยชน์ โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง และการกำจัดผักตบชวา

โอกาสนี้ นายกฯ ได้สอบถามถึงการบริหารจัดการพื้นที่เขตหนองหาร และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หนองหาร รวมถึงแผนพัฒนาเพิ่มความจุ ซึ่งทางกรมชลประทานได้รายงานมีแผนที่จะดำเนินการแล้ว และการดึงน้ำหนองหารไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 

นอกจากนี้ ได้สอบถามถึงการปล่อยพันธุ์ปลาในหนองหาร โดยแนะนำให้ปล่อยให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน และปล่อยพันธุ์ปลาที่เป็นที่ต้องการของตลาดด้วย เพื่อจะได้สร้างรายได้เพิ่มขึ้น

นายกฯ ยังกล่าวถึงการลงพื้นที่จังหวัดสกลนครวันนี้ได้มาติดตามการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การบริหารราชการแผ่นดินเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีความทับซ้อน และการบริหารจัดการพื้นที่เขตหนองหารที่ยังมีความทับซ้อนเช่นกัน ซึ่งปัญหาหลายอย่างทำให้การพัฒนาจังหวัดสกลนครไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพได้ ถ้าสามารถแก้ไขเรื่องเขตหรือสิทธิในการทำกินหรือก่อสร้าง การพัฒนาหลายอย่างก็จะเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นทำให้หนองหารสามารถรองรับน้ำและกระจายน้ำได้อย่างเหมาะสม ป้องกันภัยน้ำท่วม ภัยแล้งได้ ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนา มีการสร้างอนุสาวรีย์หลวงปู่มั่นเพื่อเป็นจุดดึงดูดให้คนมาท่องเที่ยวได้อีกมาก อย่างไรก็ตามปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนายกฯ ไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาแต่มองเป็นโอกาส ซึ่งวันนี้รัฐมนตรี สส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาลงพื้นที่และต้องการให้จังหวัดสกลนครพัฒนาไปทิศทางที่สามารถไปได้

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่