หน้าแรก Voice TV ‘นายกฯ’ กำชับ รมต.ตอบกระทู้สภา – จี้เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อน

‘นายกฯ’ กำชับ รมต.ตอบกระทู้สภา – จี้เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อน

28
0
‘นายกฯ’-กำชับ-รมต.ตอบกระทู้สภา-–-จี้เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อน

นายกฯ กำชับ รมต.ไปตอบกระทู้ที่สภา เพื่อให้เกิดการประสานงาน และให้เกียรติฝ่ายนิติบัญญัติ – จี้ หน่วยงานเกี่ยวข้องกับที่ดินเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนในจุดที่มีปัญหาโดยเร็ว สั่งการ กต.-มท. เร่งรัดการยกเลิกใบ ตม.6 ในภาคใต้ และภาคอีสาน เพื่ออำนวยความสะดวก-กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ได้สั่งการขอให้รัฐมนตรีที่มีภารกิจตอบกระทู้ที่สภา ไปตอบกระทู้ตามที่ประสาน และนัดหมายกันไว้เพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือหากรัฐมนตรีติดภารกิจใดขอให้มอบหมายให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หรือคนอื่นไปตอบแทน เพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างฝ่ายบริหารและให้เกียรติฝ่ายนิติบัญญัติ

ส่วนปัญหาที่ดินทับซ้อนระหว่างส่วนราชการ ได้ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องกับที่ดินไปดำเนินงานแก้ไขให้ยุตติโดยเร็ว โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ และแผนที่ทหารในอัตราส่วนเดียวกัน คือ 1 ต่อ 4000 เป็นมาตรฐาน โดยให้เร่งทำในจุดที่เป็นปัญหา หรือมีข้อพิพาทให้เสร็จก่อน ทั้งเขตขอบชายแดน เขตชายขอบที่เกี่ยวข้องกับอุทยานแห่งชาติ และที่ ส.ป.ก.

นายกรัฐมนตรี ยังสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงมหาดไทย เร่งรัดการยกเลิกใบ ตม.6 ในภาคใต้ และภาคอีสาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นอุปสรรคทำให้เกิดความเสียเวลาในการท่องเที่ยว และดำเนินธุรกิจ ซึ่งเมื่อปลายปีที่ที่ผ่านมาได้ยกเลิก ตม.6 ที่ชายแดนสะเดา จังหวัดสงขลา ทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ จาก 10,000 คน กลายเป็น 30,000 คน ซึ่งกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ดี ทำให้พี่น้องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่ม จึงอยากขยายไปในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องจากการลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

นายกรัฐมนตรี ยังสั่งการให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งเสริมการทำกิจกรรมของสมัชชาเด็ก และเยาวชน ในการแสดงความคิดเห็นในพื้นที่ที่ปลอดภัยตามกรอบของกฎหมาย เพื่อให้เกิดการสะท้อนเสียงจากเยาวชนได้อย่างแท้จริง 

นอกจากนี้ ครม. อนุมัติงบกลางให้กับทีเส็บ เพื่อไปประมูลสิทธิการจัดงาน InterPride World Conference และกิจกรรม Road To World Pride ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ ที่จะมาจัดงานเฉลิมฉลองที่ประเทศไทยในกรุงเทพ และภูเก็ต ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมความเท่าเทียม และความหลากหลายทางเพศ ลดความเหลื่อมล้ำ ยกความระดับให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อผลักดันให้ไทยสามารถเข้าท้าชิงในการเป็นเจ้าภาพจัดงานในปี 2028 หรืออีก 4 ปีข้างหน้า 

และ ครม. ยังอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาให้ละเอียดอย่างเร่งด่วน เพื่อไปประกอบพิจารณา และเสนอให้ที่ประชุมวิปรัฐบาล ก่อนเสนอสภา เพื่อพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ครม. ยังได้อนุมัติงบกลาง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเสนอ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน เพื่อลดฝุ่นละอองPM 2.5 และการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ โดยขอให้กระทรวงทรัพย์ฯ ปรับเคพีไอให้ชัดเจน และหวังผลให้สูงขึ้น โดยให้มีความทะเยอทะยานลดจำนวนไฟป่าให้น้อยลง และรายงานผลทุก 4 ชั่วโมง รวมถึงใช้ข้อมูลจุดความร้อนในอดีตมาเทียบเคียง เพื่อป้องกันและจัดทีมระงับไฟป่าได้อย่างรวดเร็ว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่