หน้าแรก Thai PBS เปิดชื่อ สว.จองกฐินซักฟอกรัฐบาล 7 ด้าน ดิจิทัลวอลเล็ต – คดี “ทักษิณ”

เปิดชื่อ สว.จองกฐินซักฟอกรัฐบาล 7 ด้าน ดิจิทัลวอลเล็ต – คดี “ทักษิณ”

20
0
เปิดชื่อ-สว.จองกฐินซักฟอกรัฐบาล-7-ด้าน-ดิจิทัลวอลเล็ต-–-คดี-“ทักษิณ”

วันนี้ (12 มี.ค.2567) ในการยื่นญัติติขออภิปรายทั่วไป ของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงแนวทางปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่ลงมติตามมาตรา 153 ซึ่งการอภิปรายจะใช้เวลาทั้งหมด 15 ชั่วโมงแบ่งเป็น สว. ประมาณ 12 ชั่วโมง และ รัฐบาลประมาณ 3 ชั่วโมง

ล่าสุดพบว่ามี สว. แสดงความจำนงอภิปราย แล้วกว่า 30 คน โดย นายเสรี สุวรรณภานนท์ ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มล่ารายชื่อ สว.เพื่อยื่นญัตติอภิปราย จะเป็นคนแถลงต่อที่ประชุมเป็นลำดับแรก โดยใช้เวลา 45 นาทีและจะแถลงสรุปเป็นคนสุดท้าย 15 นาที

สำหรับ หัวข้อในการอภิปราย 7 ประเด็นปัญหา ที่ สว. ได้ลงชื่อประกอบด้วย

1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจของชาติและปัญหาปากท้องของประชาชน ซึ่งหัวข้อนี้มี สว.ลงชื่ออภิปรายมากที่สุดถึง 10 คน คือนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธ์ , นายอนุศักดิ์ คงมาลัย , นายพลเดช ปิ่นประทีป , พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร , พล.อ.สราวุฒิ ชลออยู่ , นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ , นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน , น.ส.ภัทราภร วรามิตร , นายประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ และนายสมชาย แสวงการ เนื้อหา ในประเด็นนี้ นอกจากปัญหาเศรษฐกิจปากท้องการสร้างอาชีพสร้างรายได้แก้ความยากจน ยังมีเรื่อง Land Bridge และนโยบายเติมเงินหมื่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต

2.ปัญหาด้านกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย หัวข้อนี้มี นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ , นายถวิล เปลี่ยนศรี , พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม , นายอุปกิต ปาจรียางกูร , นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล , นายประพันธ์ คูณมี และ ว่าที่ ร.ต.วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี แสดงความจำนงอภิปราย หัวข้อนี้นอกจากเรื่องกระบวนการยุติธรรมและบังคับใช้กฎหมาย ที่น่าจะเป็นหัวข้อที่อภิปรายเชื่อมโยงไปถึง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยังมีเรื่องปัญหาการปราบปรามขบวนการลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนรวมไปถึงกรณี เปลี่ยนที่ดิน ส.ป.ก.4-01 เป็นโฉนดด้วย

3.ปัญหาด้านพลังงานมี พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ และนายคำนูณ สิทธิสมาน ลงชื่ออภิปราย เน้นประเด็นการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทยระหว่างไทยกับกัมพูชา

4.ปัญหาด้านการศึกษาและสังคม มีนายวันชัย สอนศิริ , นายออน กาจกระโทก , นายเฉลา พวงมาลัย , นางนิสดารก์ เวชยานนท์ , พล.อ.อ.เฉลิมชัย เครืองาม , นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ , นายจัตุรงค์ เสริมสุข ลงชื่ออภิปราย มีเนื้อหาการปราบปรามผู้มีอิทธิพลยาเสพติดหนี้นอกระบบ

5.ปัญหาด้านการต่างประเทศและท่องเที่ยว มีนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ ลงชื่ออภิปราย มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการ วางตัวเป็นกลางและการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

6.ปัญหาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีนายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ลงชื่ออภิปราย

7. ปัญหาการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ มีนายอำพล จินดาวัฒนะ ลงชื่ออภิปราย

อ่านข่าวอื่นๆ :

ศาลยกฟ้อง “หมอวรงค์” คดีหมิ่นประมาท “ธนาธร”

1 เดือนสรุปผลสอบสวน ร.ล.สุโขทัย-พบของสำคัญทำอนุสรณ์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่