พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน
การเรียกดูหมวดหมู่

Youtube

อภิปราย​ร่างพ.ร.ก.ระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม​ พ.ศ.​ …. ส.ส.นิคม บุญวิเศษ8/2/65…

#นิคมบุญวิเศษ #สสนิคม #พรรคพลังปวงชนไทย #สภา #ประชุมสภา #พลังปวงชนไทย #นิคม #อภิปราย อภิปราย​ ร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม​ พ.ศ.​ .... (คณะ​รัฐมนตรี​ เป็น​ผู้เสนอ)นาย​นิคม​ บุญ​วิเศษ​…

อภิปราย​รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน​ ป.ป.ส​ ปราบปรามยาเสพติด 57-58 ส.ส.นิคม บุญวิเศษ 3-2-65…

#นิคมบุญวิเศษ #สสนิคม #พรรคพลังปวงชนไทย #สภา #ประชุมสภา #พลังปวงชนไทย #นิคม #อภิปราย #ปปส #ยาเสพติด #การป้องกัน #ยาบ้า อภิปราย​ การ​พิจารณา​รับทราบ​ รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน​ ป.ป.ส​ ในการปราบปรามยาเสพติดประจำปี​ พ.ศ 2557 และ​…

อภิปราย​ร่าง​พ.ร.บ.มาตรการ​ป้องกัน​การกระทำความผิดซ้ำเพศ,ความรุนแรง​ ส.ส.นิคม บุญวิเศษ 26-1-65…

#นิคมบุญวิเศษ #สสนิคม #พรรคพลังปวงชนไทย #สภา #ประชุมสภา #พลังปวงชนไทย #นิคม #อภิปราย #ความรุนแรง #เพศ #การป้องกัน #การกระทำความผิดซ้ำอภิปราย​ ร่าง​พระราช​บัญญัติ​มาตรการ​ป้องกัน​การกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับ​เพศหรือที่ใช้ความรุนแรง​…

อภิปราย​ ร่าง​พระราช​บัญญัติ​กองทุนให้กู้ยืมเพื่อ​การศึกษา ส.ส.นิคม บุญวิเศษ 26/1/65(รัฐสภา) –…

#นิคมบุญวิเศษ #สสนิคม #พรรคพลังปวงชนไทย #สภา #ประชุมสภา #พลังปวงชนไทย #นิคม #อภิปราย #กยศ #กู้ยืมเพื่อการศึกษา #กู้ยืม (รัฐสภา)อภิปราย​ ร่าง​พระราช​บัญญัติ​กองทุนให้กู้ยืมเพื่อ​การศึกษา​ (ฉบับ​ที่​ ..)​ พ.ศ.​.... นาย​นิคม​ บุญ​วิเศษ​…

อภิปราย​ ร่าง​พระราช​บัญญัติ​กองทุนให้กู้ยืมเพื่อ​การศึกษา ส.ส.นิคม บุญวิเศษ 26/1/65 –…

#นิคมบุญวิเศษ #สสนิคม #พรรคพลังปวงชนไทย #สภา #ประชุมสภา #พลังปวงชนไทย #นิคม #อภิปราย #กยศ #กู้ยืมเพื่อการศึกษา #กู้ยืม อภิปราย​ ร่าง​พระราช​บัญญัติ​กองทุนให้กู้ยืมเพื่อ​การศึกษา​ (ฉบับ​ที่​ ..)​ พ.ศ.​.... นาย​นิคม​ บุญ​วิเศษ​…

ปรึกษา​หารือ​ต่อ​ประธาน​สภา​ผู้แทน​ราษฎร ส.ส.นิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย 26/1/65

#นิคมบุญวิเศษ #สสนิคม #พรรคพลังปวงชนไทย #สภา #ประชุมสภา #พลังปวงชนไทย #นิคม #ปรึกษาหารือปรึกษา​หารือ​ต่อ​ประธาน​สภา​ผู้แทน​ราษฎร​ก่อน​เข้าสู่​ระเบียบ​วาระ​การประชุม เรื่อง ขอตั้งข้อสังเกตุเกี่ยวกับเรื่องขอปรึกษาหารือต่อประธานฯ…

อภิปราย​ รายงาน​ผลการพิจารณา​ศึกษา​การขุดคลองไทย ส.ส.นิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย 21/1/65

#นิคมบุญวิเศษ #สสนิคม #พรรคพลังปวงชนไทย #สภา #ประชุมสภา #พลังปวงชนไทย #นิคม #อภิปรายอภิปราย​ รายงาน​ผลการพิจารณา​ศึกษา​การขุดคลองไทยและการพัฒนา​พื้นที่​ระเบียบ​เศรษฐกิจ​ภาคใต้​ ซึ่งคณะกรรมาธิการ​วิสามัญ​พิจารณา​เสร็จ​แล้ว​ นาย​นิคม​…

อภิปราย​ญัตติ​ด่วน ส.ส.นิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย 20/1/65

#นิคมบุญวิเศษ #สสนิคม #พรรคพลังปวงชนไทย #สภา #ประชุมสภา #พลังปวงชนไทย #นิคม #อภิปรายอภิปราย​การ​พิจารณา​ ญัตติ​ด่วน​ เรื่อง​…

อภิปราย​รายงาน​การ​พิจารณา​ศึกษา​ เรื่อง​ ญัตติ​พิจารณา​ศึกษา​ ส.ส.นิคม บุญวิเศษ 24/12/64 –…

อภิปราย​ รายงาน​การ​พิจารณา​ศึกษา​ เรื่อง​ ญัตติ​พิจารณา​ศึกษา​แนวทาง​ใน​การ​วางแผน​การผลิต​บัณฑิต​ ปรับปรุง​หลักสูตร​การเรียน​การ​สอน​ใน​ระดับ​อุดมศึกษา​ให้​สอดคล้อง​กับ​ความต้องการ​ของตลาด​แรงงานและนโยบาย​ไทยแลนด์​ 4.0…

อภิปราย​ญัตติ​ด่วน ส.ส.นิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย 23/12/64

#นิคมบุญวิเศษ #สสนิคม #พรรคพลังปวงชนไทย #สภา #ประชุมสภา #พลังปวงชนไทย #นิคม #อภิปราย อภิปราย​ ญัตติ​ด่วน​ เรื่อง​ ขอให้​สภา​ผู้แทน​ราษฎร​ตั้ง​คณะ​กรรมาธิการ​วิสามัญ​พิจารณา​ศึก​ษาผลกระทบ​ต่อ​ประชาชน​…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More