วันที่ 9 ตุลาคม 63 เวลา 10.00 น. นายจรินทร์ เฮียงกุล เลขาธิการพรรค กล่าว ว่า กรณีที่ รัฐบาล พลเอก.ประยุทธ์ กำลังจะให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่น นั้น พรรคพลังปวงชนไทย ถึงแม้มี ส.ส.เพียงคนเดียว ในสภาผู้แทนราษฏร แต่ทำหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศด้วยความตั้งใจ ดีตลอดมา และมีผลงานเป็นที่ประจักชัดเจน ฉนั้น การเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ เชื่อว่าพี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่า บุคคลที่พรรคพลังปวงชนไทย จะส่งลงเลือกตั้งท้องถิ่นจะได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน ซึ่งขณะ นี้คณะกรรมการบริหารพรรคกำลังจัดทำยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ในระหว่างนี้ พรรคจึงเปิดโอกาสให้ ผู้ที่มีความสนใจทางการเมือง และมีอุดมการณ์เดียวกับพรรค แสดงตนเพื่อมารับใช้พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นทั่วประเทศ ทั้งนี้ผู้ที่จะเสนอตัวมารับใช้พี่น้องประชาชนต้องมีความพร้อมทุกด้าน นายจรินทร์ กล่าว

สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคได้ที่ ทำการพรรคพลังปวงชนไทย ชั้น 5 อตก.3 ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมือง จังหวันนทบุรี 11000 TEL. 02.-969-1909 02-969-0903 หรือสมัครได้ทางออนไลน์ https://plptdb.com/dbmanage/%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99/