นายวิบูรณ์ โสประดิษฐ์ หัวหน้าสาขาพรรคลำดับที่ 3 จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะกรรมการบริหารสาขาพรรค ลงพื้นที่ บ้านดงมะไฟ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ จาก นายสุชาติ พรหมมูล ผู้ใหญ่บ้าน ดงมะไฟ หมู่ 5 หลังได้รับเรื่องร้องทุกข์ เนื่องจาก ถนนที่เชื่อมระหว่างบ้านดงมะไฟ – กับ บ้านโคกมน ต.โคกมน อ.น้ำหนาว ที่สามารถเชื่อต้อไปยัง บ้านดงสะค่าน ต.สวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจร และขนสินค้างทางการเกษตร จำนวนมาก แต่ได้รับงบประมาณในการซ่อมบำรุงมาหลายปี แล้ว จึงขอร้องทุกข์ ผ่านกรรมการสาขาพรรคพลังปวงชนไทย จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งต่อให้

ส.ส.นิคม บุญวิเศษ นำไปปรึกษาหารือกับประธานสภาผู้แทนราษฏร เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป ต่อมา คณะผู้ช่วย,ผู้เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญการ ประจำตัว ส.ส.นิคมบุญวิเศษ ได้ประชุมปรึกษาหารือ และกำหนดรายละเอียด เตรียมส่งสภาผู้แทนราษฎร ต่อไป คาดว่าจะได้เวลา อภิปรายในสัปดาห์ สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here