ดาวโหลด Application

นายนิคม บุญวิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อพรรคพลังปวงชนไทย อภิปราย ปรึกษาหารือ กรณี กรรมการสาขาเพชรบูรณ์ รับเรื่องราวร้องทุกข์ จากผู้ใหญ่บ้าน ขอความช่วยเหลือ เรื่องถนนชำรุดทรุดโทรม

#นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย

วันที่ 25 พ.ย.63 เวลา 10.00 น. สภาผู้แทนราษฎร เป็นการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2 ครั้งที่ 5 ปี 2563 ในช่วงก่อนเข้าวาระการประชุม จะเป็นช่วงของการปรึษาหารือปัญหาของชาวบ้าน ที่ ส.ส. และทีมงานได้ลงพื้นที่รับปัญหามา นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย ได้นำเรื่องราวร้องทุกข์ จากสาขาพรรคจังหวัดเพชรบูรณ์ มาอภิปรายปรึกษาหารือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นการสะท้อนปัญหาให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งหาทางแก้ไขปัญหาต่อไปhttps://youtu.be/-X9y6_bubGU

https://youtu.be/-X9y6_bubGU

ในวันเดียวกันนี้ นายจรินทร์ เฮียงกุล เลขาธิการพรรค กล่าวในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคว่า ตนในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส.นิคม บุญวิเศษ และเป็นหัวหน้าทีม งานผู้ช่วย ส.ส. จะเร่งนำเรื่องราวร้องทุกข์ที่ยังตกค้างจากเดือนก่อนอีกหลายจังหวัด ที่ กรรมการสาขาพรรค เป็นตัวแทนส.ส. ไปรับเรื่องราวร้องทุกข์มา โดยมอบหมายให้ ผู้ช่วยดำเนินงาน ส.ส.ทั้ง 5 คน จัดเตรียมข้อมูลให้พร้อม และเร่งส่งเรื่องให้ผู้ชำนาญการ ทั้ง 2 คน ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อนำส่งให้ท่าน ส.ส.นิคม ลงนามเข้าส่งสู่วาระการประชุมต่อไป ซึ่งการอภิปราย ครั้งต่อไปนั้น ตนได้มอบหมายนายทะเบียนสมาชิกพรรค เตรียมเรื่องราวร้องทุกข์ของ สาขาจังหวัดตรัง เข้าสู่การอภิปรายปรึกษาหารือครั้งต่อไป

นายจรินทร์ กล่าวว่า สำหรับเรื่องที่มีการอภิปรายปรึกษาหารือไปแล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าหรือยังไม่ได้รับการแก้ไข จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะนำไปตั้งเป็นกระทู้ถาม ขอให้ตอบในที่ประชุมสภาฯ หรือ ขอให้ตอบในห้องกระทู้ถาม ต่อไป ซึ่งจะสร้างความยุ่งยากให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาชี้แจง แต่เมื่อไม่มีความคืบหน้าก็จำเป็นดำเนินการตามระเบียบของสภาฯ ซึ่งเราต้องยึดถือเสมอว่าความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ นายจรินทร์กล่าว

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here