ดาวโหลด Application

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 63 เวลา 15:00 น นายนิคม  บุญวิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ/หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย และคณะกรรมการบริหารพรรคพลังปวงชนไทย เดินทางมาร่วมประชุมสมาชิกเพื่อจัดตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดประจำเขต 8 จังหวัดขอนแก่น  โดยมีนายบุญชวน  แก้วน้อย และคณะ ให้การต้อนรับ

  เริ่มประชุมเวลา 15.30 น. มีสมาชิกที่มีภูมิลำเนาในเขตเลือกตั้งที่ 8 เข้าร่วมประชุมจำนวน  75 ราย  ในการประชุมครั้งนี้มีการเลือกตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ตามข้อบังคับพรรค จำนวน 3 รายโดยที่ประชุมลงมติด้วยเสียงข้างมากเลือก  นายบุญชวน  แก้วน้อย เป็นตัวแทนฯ คนที่ 1  นายวิรัตน์  คำมา เป็นตัวแทนพรรคฯ คนที่ 2  และนายสุริย์ มาตรพันธ์ เป็นตัวแทนพรรคฯ คนที่ 3  และกำหนดสถานที่ตั้งทำการหรือศูนย์ประสานงานประจำเขตเลือกตั้งที่ 8  ณ บ้านเลขที่ 132 หมู่ 2 ตำบลโคกสง่า  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 093 305 2041 ซึ่งมีสมาชิกที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 130 ราย

นายนิคม  บุญวิเศษ กล่าวมอบนโยบายและการดำเนินกิจกรรมของตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดภายหลังการเลือกตั้งแล้วเสร็จ “ว่าขอให้ตัวแทนพรรคการเมืองที่ได้รับการแต่งตั้งในวันนี้  เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะ อาสามารับใช้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบนั้น  ถือว่าท่านเป็นตัวแทนของ ส.ส.คนหนึ่ง มีหน้าที่ในการดูแลทุกข์และสุขของประชาชน ท่านสามารถรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ประชาชนเดือดร้อน และส่งต่อให้ คณะทำงานของ ส.ส. หรือคณะกรรมการของพรรคได้ เพื่อดำเนินการจัดทำเป็นกระทู้ ปรึกษาหารือในสภาผู้แทนราษฎร  ดังนั้น เมื่อท่านได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดแล้ว ก็ขอให้ท่านตั้งใจทำงาน รับใช้พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง โดยไม่ได้หวังผลตอบแทน สิ่งที่ท่านทำนั้นถือว่าเป็นบุญกุศลมหาศาลอยู่แล้วหากมีเรื่องใดที่จะให้ผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรค และเป็น ส.ส.คนเดียวของพรรคช่วยเหลือหรือดำเนินการเรื่องใดก็ขอให้ประสานมาได้ตลอดเวลา” นายนิคม กล่าว

          หลังจากนั้นนายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ นายทะเบียนสมาชิกพรรค กล่าวแนะนำวิธีการทำงานของตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดว่า “การดำเนินกิจกรรมภายในสำนักงานศูนย์ประสานงานของตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดให้ยึดถือตามข้อบังคับหรือ สิ่งที่หัวหน้าพรรคมอบหมายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริการพรรค”  การเป็นตัวแทนของพรรคพลังปวงชนไทย ถือว่าเป็นเกียรติประวัติของท่านที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งใด้ในอนาคตเพียงแต่ช่วงเวลานี้ท่านต้องสร้างโปรไฟล์ให้กับตนเอง สร้างความศรัทธา ให้กับประชาชนหรือสมาชิกในเขตพื้นที่รับผิดชอบของท่านให้ดีที่สุดเท่านั้นเอง  และแนะนำการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้กับตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดว่า  ท่านจะต้องจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายประจำทุกเดือน และส่งให้ทางฝ่ายเหรัญญิกของพรรคภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หากท่านได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองที่คณะกรรมการอนุมัติมาให้เป็นค่าใช้จ่าย  ท่านสามารถร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านจำทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากภาครัฐได้โดยผ่านการอนุมัติของ สภาเทศบาล หรือ อบต. และผู้มีอำนาจทางกฎหมายในท้องถิ่นของท่านได้

          นายพันธุ์ศักดิ์ ซาบุ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ขอย้ำว่าการเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดท่านคือตัวแทนพรรค และ ส.ส.ของพรรค ท่านสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรค หรือกรรมการบริหารพรรค “

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here