ดาวโหลด Application

วันนี้(6 พ.ค.2564) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกลที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขออนุญาตส่งออกไม้สักสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศ

 

 

จากเดิมที่อนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ส่งออกไม้สักสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศแต่เพียงรายเดียว จะเสนอให้หน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถส่งไม้สักออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้

 

 

พร้อมทั้งทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่แต่เดิมให้เฉพาะไม้ผลบางชนิดเท่านั้นที่สามารถนำป้อนเข้าโรงงานแปรรูปไม้ หรือ โรงเลื่อย ผลิตเป็นไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับได้ เป็นการเสนอให้เพิ่มไม้ยางพารา ยูคาลิปตัส สะเดาเทียม สนทะเล สนประดิพัทธ์ กระถินณรงค์ กระถินเทพา กระถินยักษ์ จามจุรี และไม้ผลทุกชนิด สามารถนำเข้าป้อนโรงงานแปรรูปไม้ผลิตเป็นไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับได้

 

 

ทั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากต้นหรือกิ่งของไม้ผลชนิดต่างๆ ที่ตัดฟันออกให้เกิดประโยชน์สูงสุด แทนการทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์สร้างประโยชน์และรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยพล.อ.ประวิตร ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำความเห็นของคณะกรรมการฯเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here