พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน
แท็กการท่องเว็บ

ส.ส.นิคม บุญวิเศษ

สื่อมวลชน ให้ความสนใจ การอภิปรายของ ส.ส.นิคม บุญวิเศษ ชัด นายสุชาติ ชมกลิ่น เอื้อบอร์ดประกันสังคม…

https://www.youtube.com/watch?v=lXlKKqaDCwU สื่อมวลชนให้ความสนใจเรื่องนี้จำนวนมาก  https://www.matichon.co.th/politics/news_3462772 https://twitter.com/Thansettakij/status/1549425805989539840?t=xnQOlcw4F02zke4PQXfAqQ&s=06…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More