หน้าแรก กิจกรรม มารู้จักพรรค​พลังปวงชนไทย “เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน” กันดีกว่า

มารู้จักพรรค​พลังปวงชนไทย “เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน” กันดีกว่า

29
0
?เพื่อ​ ➡️ให้ประเทศไทยของเราพัฒนาเท่าทันโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล​ มีความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล
? เพื่อ ➡️ให้ไทยเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศทั่วโลก​ มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง​ สังคม​ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม เกิดความเชื่อมั่นที่จะมาลงทุนในไทย
? เพื่อ ➡️สนับสนุนวิธีคิด Mindset ของเยาวชนคนรุ่นใหม่.. ในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศไทย สร้างมาตรฐานชีวิตคนไทย ให้มีความผาสุก สงบปลอดภัย มีฐานะครอบครัวที่มั่นคง มีสวัสดิการรัฐทั่วถึง เท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
? เพื่อ ➡️สร้างงานสร้างอาชีพ เศรษฐกิจไทยรุ่งเรือง นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ สร้างโอกาสทางการค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ฟื้นฟูกิจการ SMEs พัฒนาอาชีพอิสระ สร้างทักษะแรงงานมืออาชีพ​ ปรับเกษตรกรไทยเป็นนักธุรกิจการเกษตร ลดขั้นตอนการติดต่อภาครัฐ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ใช้อย่างมีคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุด พึ่งพาปัจจัยในประเทศเพื่ออนาคตไทยที่ยั่งยืน
??เพื่อ ➡️รักษาและยึดมั่นในอุดมการณ์ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข​ ♥️
======================================
สุข….หรือ.. ทุกข์​ }​ อยู่ที่​ เราคิด
หนัก..หรือ.. เบา​ }​ เราเลือก
ง่าย…หรือ.. ยาก​ }​ และ​ เราลงมือทำทันที
======================================
พรรคพลังปวงชนไทย​ เราเคารพในวิธีคิดของท่าน
และขอเชิญชวน​ให้เกียรติกับพรรคการเมืองเล็กๆพรรคนี้.. เพียงท่านยื่นใบสมัครเพื่อคัดสรรเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งครั้งหน้านี้.
?หนึ่งในวิธีคิดของท่าน​ อาจเป็นหนึ่งในนโยบาย
ของพรรคพลังปวงชนไทย​ ที่ร่วมกันผลักดันให้
เกิดเป็นรูปธรรมสู่ความสำเร็จ..เพื่อประเทศไทย
และคนไทยทั้งแผ่นดิน​ (เรา​ ♥️ ประเทศ​ ??)
======================================

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่