หน้าแรก MatiChon ปลัด มท.ปิดการอบรม Change for Good รุ่น 2 ย้ำต้องมีความอดทนในการสร้างสรรค์ความดี-จาก มติชน

ปลัด มท.ปิดการอบรม Change for Good รุ่น 2 ย้ำต้องมีความอดทนในการสร้างสรรค์ความดี-จาก มติชน

28
0
ปลัด-มท.ปิดการอบรม-change-for-good-รุ่น-2-ย้ำต้องมีความอดทนในการสร้างสรรค์ความดี-จาก-มติชน

ปลัด มท.ปิดการอบรมหลักสูตร Change for Good รุ่นที่ 2 เน้นย้ำต้องมีความอดทนในการสร้างสรรค์ความดี ระดมสรรพกำลังพลังคนรุ่นใหม่เผยแพร่องค์ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา เพื่อเป็น ‘ทางรอด’ พี่น้องคนไทยและประชาคมโลกอย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 28 เมษายน ที่ห้องประชุมดำรงธรรม อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ : คณะทำงาน Change for Good ของกระทรวงมหาดไทย หลักสูตรผู้นำการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร นางสาวอรอุมา วรแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมรับฟัง โดยถ่ายทอดผ่านระบบ Zoom Meeting ไปยังศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก โดยมี รองศาสตราจารย์วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ นางสาวเยาวมาลย์ เศรษฐา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก คณะทำงาน Change for Good ของกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟัง

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า คณะทำงาน Change for Good รุ่นที่ 2 ของกระทรวงมหาดไทยคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นความหวังของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนคณาจารย์และวิทยากรทุกท่านในการคิดสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนและสังคมไทยโดยไม่มีบริบทของความเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดส่วนราชการและหน่วยงานของกระทรวงมหาดไทย ด้วยการก้าวข้ามกรอบความคิดเดิมๆ ที่ได้แต่ทำงานตามสั่ง ทำงานตามอำนาจหน้าที่ ทำงานตามเวลาราชการ และมุ่งมั่นใช้ใจที่มีความมุ่งหวัง (Passion) ที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับประเทศชาติและประชาชน โดยใช้ประสบการณ์ที่พวกเราทุกคนได้สั่งสมตั้งแต่เรียนในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย ประสบการณ์จากการได้พบปะ พบเจอผู้คนที่หลากหลาย ทักษะความรู้จากการอ่านหนังสือ ดูคลิป หรือฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ มาเป็นฐานความรู้ เติมเต็มด้วยความคิดสร้างสรรค์ และทัศนคติ (Attitude) ที่ดี

สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า พร้อมทั้งจับมือร่วมกันเพื่อนๆ ทีม Change for Good หรือเพื่อนข้าราชการ พนักงาน ที่มีความคิดเห็น หรือมีความชอบที่จะทำสิ่งดีๆ เหมือนกัน ตั้งกลุ่มพบปะพูดคุย และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาทำสิ่งที่พวกเราได้ช่วยกันคิดริเริ่ม ซึ่งมีนัยว่า ต้องไม่ยึดติดกับคำสั่งของผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าเรา แต่เราต้องเสนอสิ่งดี ๆ ให้ผู้มีอำนาจทำตามเรา สอดคล้องกับสุภาษิตที่ว่า “คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย คนเดียวทำอะไรก็อาจเป็นอันตรายได้ ถ้ามีเพื่อนร่วมคิดร่วมปรึกษาก็จะดีขึ้น”

“กระทรวงมหาดไทยปรารถนาที่จะเห็นคนรุ่นใหม่ที่กล้าคิด กล้าเสนอแนะ สิ่งที่ดี ที่สร้างสรรค์ หรือไอเดีย ที่นำไปสู่ความสำเร็จในการก่อเกิดงานที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและสังคมไทย แม้ว่างานนั้นจะเป็นงานของเพื่อนร่วมงานท่านอื่น แต่เมื่อเราได้ช่วยกันด้วยการถกแถลงกันด้วยเหตุผล โน้มน้าวเพื่อนร่วมงานให้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำตามข้อเสนอจนงานประสบความสำเร็จ เพื่อนร่วมงานก็จะมีแต่คำว่าขอบคุณ และเขาจะมีความเชื่อมั่นศรัทธา พร้อมเป็นทีมงานในการช่วยกันสร้างสิ่งที่ดี Change for Good ให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยเพิ่มขึ้นอีกด้วย” นายสุทธิพงษ์ระบุ

ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวต่อว่า ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือสิ่งที่ดีนั้น สิ่งสำคัญที่สุดที่คณะทำงาน Change for Good ต้องพึงระลึกและย้ำเตือนตนเองอยู่เสมอ นั่นคือ “ความอดทน” ดังสุภาษิตจีนที่ว่า 忍字心头一把刀 (เหยิ่นจื้อซินโถวอิ๊ป่าตาว) แปลว่า “ตัวหนังสืออดทนนั้น มีคมมีดวางอยู่บนหัวใจ” ประกอบด้วย ภาพ 2 ภาพ คือภาพรูปหัวใจมีมีดป่าตาว เป็นการสื่อสารให้เราเห็นว่า “คมมีดวางไว้บนหัวใจ ถ้าไม่นิ่งคมมีดก็จะบาดหัวใจทันที” อันหมายความรวมถึงการอดทนต่อภาวะที่ต้องใช้ความอดทนในการขับเคลื่อนการทำงาน เช่น ถูกนินทา ถูกต่อว่า ถูกตำหนิ หรือถูกแก้งานแล้วแก้อีก หรือสำนวน Rome wasn’t buit in one day. (กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว) อันความหมายว่า “งานหรือบางสิ่งบางอย่างที่ยากและซับซ้อนจำเป็นต้องใช้เวลาใช้ความอดทน” ควบคู่กับความรักสามัคคี เพื่อยังผลให้เราสามารถทำงานที่ใหญ่หรือทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก ด้วยการช่วยกันระดมความคิดที่ต้องมีความอดทน ซึ่งตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทีม Change for Good รุ่น 2 ของกระทรวงมหาดไทย มีคุณสมบัติเหล่านั้น จึงขอให้ได้ใช้ความอดทนควบคู่ความรู้ความสามารถและการร่วมไม้ร่วมมือในการช่วยเหลือกันที่มีอยู่ในตัวพวกเราทุกคน ทำให้ความตั้งใจสร้างสรรค์สิ่งที่ดีของพวกเราเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมให้ได้

ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวถึงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่คณะทำงาน Change for Good ได้เรียนรู้ ทั้งเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา ซึ่งทั้ง 2 เรื่องดังกล่าว เป็นแนวพระราชดำริที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชปณิธานด้วยความมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อจะยังผลทำให้ประเทศชาติของพวกเราอยู่รอดและมีความเจริญ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะได้น้อมนำแนวพระราชดำริและพระบรมราชปณิธานดังกล่าว มาทำความเข้าใจด้วยการมุ่งมั่นศึกษาให้ถ่องแท้ แล้วนำไปขยายผลให้กับครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนสมาชิกในองค์กร และพี่น้องประชาชน เพื่อยังประโยชน์อันมหาศาล สร้างความอยู่รอดให้กับมวลมนุษยชาติ ดังเช่น อาจารย์ปัญญา ปุลิเวคินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ผู้พิสูจน์ศาสตร์พระราชาด้วยการลงมือสร้างพื้นที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก จากพื้นที่เสื่อมโทรมปลูกอะไรไม่ขึ้นสู่ต้นแบบการจัดการพื้นที่ ดิน น้ำ ป่า ตามศาสตร์พระราชา โดยนำความรู้ที่ศึกษามาตลอด 10 ปี มาปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จที่ “เห็นตำตา” และยังคงมุ่งมั่นถ่ายทอดความรู้สู่ศิษย์ด้วยเป้าหมายที่จะเผยแพร่ศาสตร์พระราชาให้มากที่สุดตลอดชีวิตที่เหลืออยู่

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า รวมไปถึงตัวอย่างความสำเร็จที่เป็นที่ประจักษ์ คือนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ อดีตนายอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาฯ ด้วยการนำทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา มาพลิกพื้นที่ธรรมชาติที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรม เป็นภูเขาหัวโล้นเต็มไปด้วยสารเคมี หน้าแล้งมีแต่หมอกควัน หน้าฝนมีแต่โดนน้ำชะล้างดินพังทลาย จัดทำเป็นวาระแก้ปัญหาป่าไม้ และวาระการงดใช้สารเคมีทำการเกษตร เน้นทำเกษตรอินทรีย์ และเกษตรผสมผสานแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว และร่วมกันกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดำเนินการฟื้นป่า “ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก” จัดทำฝายชะลอน้ำตามร่องน้ำภูเขาทุกหมู่บ้าน จนทำให้อำเภอแม่แจ่มในปัจจุบันกลับกลายมามีชีวิตชีวา พื้นที่ภูเขาเต็มไปด้วยทุ่งข้าวโพด มีสีเขียวในหน้าฝน เป็นสีน้ำตาลหน้าแล้งและหน้าหนาว แวดล้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ อันเป็นการยืนยันว่าถ้าภาครัฐสนับสนุนสิ่งที่ดี และพี่น้องประชาชนร่วมลงมือทำ จะทำให้เกิดการ Change for Good ทั้งสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ซึ่งมีความสำคัญและความจำเป็นอย่างยิ่ง

“ขอชื่นชมยินดีที่พวกเราได้มีโอกาสเรียนรู้ในสิ่งที่ดี ที่เป็นความคาดหวังของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย รวมถึงคณาจารย์ วิทยากร ที่ได้สละเวลาไปพูดคุย แลกเปลี่ยน แนะนำ ร่วมกับพวกเรา ซึ่งความคาดหวังเหล่านั้นจะสำเร็จเป็นมรรคผลมีสิ่งที่ดีที่เป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น ขึ้นอยู่ที่พวกเรา ‘ทีม Change for Good รุ่นที่ 2 ของกระทรวงมหาดไทยทุกคน’ ที่จะต้องช่วยกันทำให้เกิดสิ่งที่ดี ที่เป็นรูปธรรม ด้วยการรวมกลุ่มคิด ทำ ในสิ่งที่ดีต่างๆ ไม่เฉพาะเรื่องของทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา หรือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) แต่หมายถึงทุกเรื่องที่เกี่ยวพันมีผลกระทบต่อส่วนรวม จนทำให้เกิดความยั่งยืน และอย่าลืมว่า ‘สุขใดจะยิ่งไปกว่าสุขที่เราจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีกับคนอื่น’ และผู้บริหาร รวมถึงคณาจารย์จะคอยเป็นกำลังใจและติดตามความสำเร็จของการขับเคลื่อนสิ่งที่ดีในการ Change for Good ให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยด้วยพลังความคิดและมือสองมือของพวกเราทุกคนต่อไป” นายสุทธิพงษ์กล่าว


QR Code LINE @Matichon

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก


Line @Matichon ได้ที่นี่


LINE @Matichon

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่