หน้าแรก Youtube ประชุมสภาฯ ปรึกษาหารือประธานสภาฯ ส.ส.นิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย 4 ก.พ. 64 – Youtube

ประชุมสภาฯ ปรึกษาหารือประธานสภาฯ ส.ส.นิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย 4 ก.พ. 64 – Youtube

27
0

ปรึกษา​หารือ​ต่อ​ประธาน​สภา​ผู้แทน​ราษฎร​ ก่อน​เข้าสู่​ระเบียบ​วาระ​การประชุม
ปัญหา​ความ​เดือดร้อน​ของ​ชาวบ้าน​ ตำ​บล​ดงเย็น​ อำเภอ​บ้านดุง​ จังหวัด​อุดรธานี

กรณี​ หนองบ่อห้วยตูม​, หนองจอก​หนอง​ขุ่น, หนองกุดจับ​ เกิดการตื้นเขิน​ น้ำที่กักเก็บ​ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค​บริโภค​ เกษตรกร​ที่ทำนาปรังได้รับความเดือดร้อน​ อยากให้กรมชลประทาน​ลงไปดูแลแก้ไขปัญหา​ของ​ชาวบ้าน​ด้วย
นาย​นิคม​ บุญ​วิเศษ​ สมาชิกสภา​ผู้แทน​ราษฎร​แบบ​บัญชี​รายชื่อ​ หัวหน้า​พรรค​พลัง​ปวงชน​ไทย
วันพฤหัส​บดี​ที่​ 4​ กุมภาพันธ์​ 2564

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่