พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ประชุมสภาฯ ส.ส.นิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย วันที่ 22 ก.ค. – Youtube

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วาระ พิจารณากระทู้ถามทั่วไป อาทิ การจัดระเบียบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน, การแก้ไขปัญหาครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ญัตติด่วนขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามีมติให้มีการรับฟังความคิดเห็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ชั้น 2 เขตดุสิต กทม.วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More