พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

การประชุมสภาฯ ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 20 วันที่ 13/8/63 ส.ส.นิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย – Youtube

นายนิคม บุญวิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย
อภิปราย รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพิจารณาเสร็จแล้ว

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More