พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 21 ส.ส.นิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย 14/8/63 – Youtube

นายนิคม บุญวิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบ​บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย
อภิปรายญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาวางแผนการผลิตบัณฑิต​ ปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้​ การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน​ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา วันที่ 14 ส.ค.​ 2563

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More