พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

สายสัมพันธ์เพื่อนพ้องน้องพี่ วิทยุกระจายเสียงภาคประชาชน ช่วง นายนิคม บุญวิเศษ – Youtube

งานสัมนา เรื่องวิทยุภาคประชาชนจะอยู่อย่างไรในช่วงเปลี่ยนผ่าน
จัดโดย คณะกรรมาธิการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ช่วง นายนิคม บุญวิเศษ รองประธานคณะกรรมาธิการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More