พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

งานสัมมนาวิทยุภาคประชาชนจะอยู่อย่างไรในช่วงเปลี่ยนผ่าน 6 ก.ย. 63 – Youtube

งานสัมมนา เรื่อง”วิทยุภาคประชาชนจะอยู่อย่างไรในช่วงเปลี่ยนผ่าน”
จัดโดย คณะกรรมาธิการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎร
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More