พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศพิทักษ์ทรัพย์ “สมบัติ เลาหพงศ์ชนะ” หลังศาลสั่งให้ล้มละลาย-จาก มติชน

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศพิทักษ์ทรัพย์ “สมบัติ เลาหพงศ์ชนะ” หลังศาลสั่งให้ล้มละลาย

เมื่วันที่ 16 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ในคดีหมายเลขแดงที่ ล4310/2565 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 1 กรมบังคับคดี และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นายสมบัติ เลาหพงศ์ชนะ ลูกหนี้เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 แล้ว

ดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญติล้มละลาย พ.ศ.2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้ใดมีหน้าที่ตมมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483

ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2565


QR Code LINE @Matichon

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก


Line @Matichon ได้ที่นี่


LINE @Matichon

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More