พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“สร้างอนาคตไทย” ชู 8 นโยบาย นำเกษตรกรหลุดพ้นความยากจน

วันนี้ (12 พ.ย.2565) นายนริศ เชยกลิ่น รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย พร้อมด้วย นายกำพล ปัญญาโกเมศ รองหัวหน้าพรรค และนายจิรมิตร เกษร ประธานด้านวิชาการ และประธานกรรมการขับเคลื่อนด้านเกษตรยั่งยืนและเกษตรวิถีใหม่ ร่วมแถลงเปิดแพ็กเกจยุทธศาสตร์ “คืนชีวิตให้เกษตรกรไทย” ชูนโยบาย 8 ข้อ เพื่อนำเกษตรกรพ้นจากวงจรความยากจน ตั้งเป้าเพิ่มเงินในกระเป๋าเกษตรกรปีละ 200,000 บาท ล้างหนี้ให้หมดภายใน 3 ปี

พรรคสร้างอนาคตไทยสามารถทำได้จริง เริ่มต้นด้วยการเซ็ทซีโร่หนี้ และมีนโยบายช่วยประชาชนจ่ายค่าปุ๋ยคนละครึ่ง เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

นายนริศ ยืนยันว่า พรรคสร้างอนาคตไทยสามารถทำได้จริง เริ่มต้นด้วยการเซ็ตซีโร่หนี้ จากนโยบายช่วยประชาชนจ่ายค่าปุ๋ยคนละครึ่ง เพื่อลดต้นทุนการผลิต และการที่ออกนโยบายดังกล่าวไม่ใช่เพื่อต้องการเกทับใคร ทุกนโยบายล้วนมาจากความรู้ของผู้บริหารพรรค อาทิ ประธานพรรค นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ หัวหน้าพรรค นายอุตตม สาวนายน ที่มีประสบการณ์เคยบริหารกระทรวงการคลัง อีกทั้งปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถแก้แบบลูบหน้าปะจมูกได้ จำเป็นจะต้องแก้อย่างจริงจังและต้องแก้ให้จบ

ขณะที่ นายกำพล ยกปัญหาการส่งออกข้าว และหนี้ของเกษตรกรมาจัดทำยุทธศาสตร์คืนชีวิตเกษตรกรไทย ประกอบด้วย 8 นโยบายหลัก คือ 1.หยุดหนี้สินพักหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 5 ปี และเติมเงินทุนใหม่ 2.ลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะหน้ารัฐจะจ่ายค่าปุ๋ยให้ครึ่งหนึ่งอนาคตระยะยาวจะมีโรงงานปุ๋ยแห่งชาติและโครงการปุ๋ยชุมชน 3.เพิ่มรายได้จากทั้งในและนอกภาคเกษตร
สนับสนุนให้เกิดสมาร์ทฟาร์มเมอร์ และผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่

4.ลดความเสี่ยงรายได้การเกษตร โดยพัฒนาระบบประกันภัยการผลิตภาคเกษตร 5.แก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง โดยจัดตั้งกระทรวงน้ำและส่งเสริมระบบธนาคารน้ำใต้ดิน 6.แก้ปัญหาสิทธิที่ดินทำกิน โดยตั้งธนาคารที่ดินเพื่อการเกษตร จัดสรรที่ดินทำกินให้ทั่วถึง 7.สร้างเศรษฐกิจฐานราก เติมทุนกองทุนหมู่บ้านสนับสนุนการเชื่อมโยงภาคเกษตร-อุตสาหกรรม-ท่องเที่ยว 8.ปฏิรูปแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค์ในการทำกินของเกษตรกร

ประธานด้านวิชาการพรรคสร้างอนาคตไทย มั่นใจว่า โครงการพักหนี้ของพรรคจะไม่ทำลายวินัยการเงินการคลังของประเทศ ด้วยเพราะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเข้าโปรแกรมพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ในการประกอบอาชีพ และหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องติดตามผล

นอกจากนี้ รัฐบาลจะต้องมีโครงการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีกำไรมากขึ้น โดยเฉพาะปัจจุบันปุ๋ยที่มีราคาแพง ทางพรรคจึงเห็นว่ารัฐบาลต้องช่วยเหลือแบบคนละครึ่ง และเมื่อดำเนินการควบคู่กับนโยบายพรรคอื่นอีก 6 นโยบาย เชื่อว่าจะสามารถพลิกชีวิตเกษตรกรไทย ให้ดีขึ้นได้

ขณะเดียวกันนายจิรมิตร ได้เสนอแนะการนำเทคโนโลยี หรือการบริการจัดการสมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อเป็นการเข้าสู่เกษตรกรระดับ Smart Farmer โดยการทำงานร่วมกันของเครือข่ายเกษตรพอเพียงกลุ่มต่าง ๆ ของประเทศ ยึกหลักการปลูกพืชผสมผสานหรือทำกิจกรรมบนที่ดินที่มีความหลากหลาย และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เช่น การทำปุ๋ยใช้เอง เป็นต้น

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More