พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ “พ.อ.เวน เทิร์นบุลล์”

เมื่อวันที่ 11 พ.ย.2565 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่นายทหารต่างประเทศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ให้แก่ พ.อ.เวน เทิร์นบุลล์ (Wayne Turnbull) อดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา อดีตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพมหานคร และอดีตหัวหน้าคณะที่ปรึกษาทางทหาร สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565

เนื่องจากเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริมให้กองทัพของทั้ง 2 ประเทศมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนและ ช่วยเหลือในการจัดการประชุมผู้นำทางทหารระหว่างกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโด-แปซิฟิก กับกองบัญชาการกองทัพไทย

ผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนทางทหารระหว่างกองทัพ จัดสรรที่นั่งศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ทางทหาร อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้บัญชาการ ทางทหารระดับสูงของทั้ง 2 ประเทศ

รวมถึงเป็นผู้ประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในถ้ำหลวง วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย นับเป็นประโยชน์ต่อกองทัพและประเทศโดยส่วนรวม

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2565
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More