พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

“ก้าวไกล” ชี้ ส.ว.เตะถ่วง ญัตติทำประชามติแก้ รธน.

วันนี้ (21 ธ.ค.2565) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.พรรคก้าวไกล แถลงคัดค้านกรณีวุฒิสภาขอเวลาศึกษาอีก 45 วัน และยังไม่สรุปมติส่ง ครม. ทำประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ โดยอ้างถึงการประชุมวุฒิสภาที่นายสมชาย แสวงการ ส.ว.ลุกขึ้นอภิปรายพาดพิงผู้เสนอญัตติดังกล่าว คือนายณัฐพงษ์ และนายจุลพันธุ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เพื่อไทย ว่ายังไม่แน่ใจว่าญัตติเสนอถูกต้องหรือไม่ เป็นเหตุให้กรรมาธิการหยิบยกไปอ้างเพื่อขอขยายเวลาพิจารณา 45 วัน

นายณัฐพงษ์ ได้ชี้แจงว่า ในฐานะผู้เสนอญัตติ ได้เข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการวุฒิสภา ในวันที่ 6 ธ.ค.65 ที่มีข้อห่วงใยใน 3 ประเด็น โดยได้ชี้แจงทั้งหมดแล้ว คาดว่าวุฒิสภาควรลงมติได้แต่การขยายเวลา 45 วัน ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเตะถ่วงญัตติหรือไม่

ส่วน 3 ประเด็น ที่ กมธ.กังวลและตั้งข้อสงสัย คือ ที่มาของญัตติได้ชี้แจงว่ามาจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในช่วงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา มาตรา 256 และหมวด 15/1 ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ และไม่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ว่าเนื้อหาในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนี้จะเป็นอย่างไร

แต่ กมธ.ตั้งข้อสงสัยด้วยความหวาดระแวงว่า พรรคก้าวไกลเสนอญัตตินี้ว่าจะมีการแตะเนื้อหาในหมวด 1 หรือไม่ แต่ได้ปฏิเสธอย่างแข่งขันไปแล้ว ซึ่งกรอบในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะแตะเนื้อหาส่วนใด ได้หรือไม่ได้ ซึ่งไม่ได้อยู่ในการพิจารณาชั้นนี้ โดยยืนยันไม่ได้มีเจตนาตามที่วุฒิสภามีข้อห่วงใย

อีกประเด็นการทำประชามติพร้อมกับวันเลือกตั้ง ซึ่งมีข้อสงสัยว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลเสนอญัตตินั้นอาจจะขัดหรือแย้งต่อ พ.ร.บ.การจัดทำประชามติหรือไม่ เนื่องจากเนื้อหาสาระร่างกฏหมายไม่สอดคล้องกับการจัดทำประชามติตรงกับวันเลือกตั้งทั่วไป แต่ก็ได้ชี้แจงว่าหลักการและเหตุผลตามญัตตินี้ไม่ได้กำหนดว่าต้องจัดพร้อมกับวันเลือกตั้ง

แต่หลักการและเหตุผลชี้แจงว่า ต้องจัดทำประชามติเพื่อให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น ส่วนการเสนอให้ทำประชามติวันเดียวกับวันเลือกตั้งทั่วไปเป็นเพียงข้อเสนอจากสภาผู้แทนราษฎร ย้ำได้พิจารณาศึกษามาอย่างรอบคอบ

รวมถึงได้มีการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การจัดทำประชามติเปิดให้ทำประชามติวันเดียวกับการเลือกตั้งได้ เสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเรียกร้องให้รัฐบาลยกร่างกฎหมายของพรรคก้าวไกลไปตราเป็นพระราชกำหนดได้

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่


This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More