พรรคพลังปวงชนไทย
เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน

เทงบฯ เท่าไหร่ จับตา ครม. ทิ้งทวนก่อนยุบสภาฯ

วันนี้ (8 มี.ค.2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังรัฐบาลเตรียมประกาศยุบสภาฯ ซึ่งตามไทม์ไลน์ที่ กกต. เสนอ คือ การยุบสภาฯ ภายในเดือน มี.ค.นี้

ไทยพีบีเอส ตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีช่วงเดือน ม.ค. – 7 มี.ค. ที่ ครม. อนุมัติงบประมาณดังนี้

10 ม.ค.2566

– เห็นชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 3,350,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่กำหนดไว้ที่ 3,185,000 ล้านบาท เป็นจำนวน 165 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.18

17 ม.ค.2566

– อนุมัติ 6,200 ล้านบาท สร้างอ่างเก็บน้ำ “น้ำกิ” จ.น่าน เพิ่มพื้นที่ชลประทาน 3.55 หมื่นไร่ ช่วยประชาชนกว่า 6 พันครัวเรือน

24 ม.ค.2566

– อนุมัติหลักการให้สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง จำนวน 5,945,161,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมและการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

– เห็นชอบช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 4 เดือน กรอบวงเงิน 7,500 ล้านบาท

– เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางด้านสาธารณสุขของไทย วงเงิน1,514.6172ล้านบาท เชื่อมโยงระบบการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลเพื่ออนาคต พร้อมคุ้มครองข้อมูลตามกฎหมาย

– ครม.อนุมัติลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC และจังหวัดลำพูน มูลค่าลงทุน 2 โครงการกว่า 6 พันล้านบาท มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย

วันที่ 7 ก.พ.2566

– อนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา จำนวน 12 ตอน วงเงิน 4,970.71 ล้านบาท

วันที่ 14 ก.พ.2566

– อนุมัติ 3,786.55 ล้านบาท ให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติใน 32 จังหวัด

วันที่ 21 ก.พ.2566

– เห็นชอบโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3 ของ ธอส. วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท พร้อมอนุมัติ ชดเชยส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยให้ ธอส. จำนวน 2,193.76 ล้านบาท

– อนุมัติ 444.81 ล้านบาท จัดหากล้องบันทึกภาพและเสียงของ ตช. ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565

– อนุมัติ 1,500,755,595.00 บาท ให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อจัดการหนี้ให้แก่เกษตรกรสมาชิก โดยเฉพาะกรณีหนี้ NPL และการซื้อทรัพย์คืน (NPA) โดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 3,148 ราย

– เคาะงบกลาง 396 ล้านบาท ซื้อรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน 150 คัน ทดแทนคันเก่าที่ใช้นานกว่า 12 ปี เสริมเขี้ยวเล็บปฏิบัติภารกิจจังหวัดชายแดนใต้

– อนุมัติงบเยียวยาซื้อเรือประมงปัตตานี 96 ลำ 163.36 ล้านบาท ตามโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบ เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน

วันที่ 28 ก.พ.2566

– อนุมัติงบกลาง 826.68 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด

– อนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จ.เชียงราย กรอบวงเงินงบประมาณ 1,325.28 ล้านบาท

– เห็นชอบจัดสรรงบกลาง 1,037.48 ล้านบาท สำหรับดำเนินโครงการนำร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

– อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝน 2565 เพิ่มเติม ในพื้นที่ กทม. และ 15 จังหวัด จำนวน 237,048 ครัวเรือน วงเงิน 1,190.46 ล้านบาท

– ไฟเขียว ประกันรายได้ชาวสวนยาง เฟส 4 กว่า 7,643.86 ล้านบาทพันล้าน พร้อมอนุมัติสินเชื่อ 20,000 ล้านบาท หนุนกิจการไม้ยาง เฟส 2

– เห็นชอบโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 2565 วงเงินรวม 9,140.35 ล้านบาท โดยมีจำนวนผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 14.59 ล้านคน จากที่ลงทะเบียนไว้ 22 ล้านคน

วันที่ 7 มี.ค.2566

– เพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) เป็นเดือนละ 2,000 บาทต่อคน โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 (1 ตุลาคม 2566)

– ขยายเวลามาตรการภาษีหนุนการจ้างงานผู้พ้นโทษอีก 4 ปี ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 ของรายจ่ายที่จ้างผู้พ้นโทษไม่เกิน 15,000 บาท

– อนุมัติ 3,191 ล้านบาท ให้ กฟน. และ กฟภ. สำหรับส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟบ้านไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือนประจำ เดือน ม.ค.- เม.ย. 2566

– อนุมัติให้ ทอท. เปิดสรรหาเอกชนร่วมลงทุนผู้ประกอบการรายที่ 3 โครงการให้บริการลานจอด-อุปกรณ์ภาคพื้น PPP Net Cost 25 ปี 29,390 ล้านบาท และโครงการให้บริการคลังสินค้า 37,914 ล้านบาท

ทิ้งคำตอบไว้

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More